1 – News 2012-08-01 (in Dutch only)

Uit het grote aantal inschrijvingen en de reacties op de Publieksdag van het CIHC op 1 juni 2012 is gebleken dat er grote belangstelling is voor de doelstelling van het CIHC, namelijk het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië te behoeden voor verlies. Tot dat erfgoed behoren ook foto’s en verhalen. Foto’s krijgen en winnen […]