Nieuwsbrief Nr 1, augustus 2014 (in Dutch only)

Publieksmiddag KITLV-Chinese Indonesian Heritage Center De tweede publieksdag op 11 april in het Lipsiusgebouw in Leiden was opnieuw een succes. Meer dan 300 bezoekers woonden deze middag bij. Naast oude bekenden waren ook veel nieuwe gezichten te zien. Ook de jongeren onder ons tonen belangstelling en dat is een positieve trend. De reacties uit het […]