Ons team

Voor de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zetten zich vele vrijwilligers in. Zij doen dat naast hun werk en/of andere bezigheden. Hun voornaamste drijfveer is het besef dat de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland verloren dreigt te gaan en dat deze alleen met eigen inzet kan worden behouden en vastgelegd.

Bestuur Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) :

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Adviserend lid

Adviserend lid

.
Algemene organisatie activiteiten en projecten :

Maya H.T. Liem
Ing Lwan Taga-Tan
Swanny Thee
Wiwi Tjiook
Onnie Tjia (beeldpresentatie)
.
Website/Facebook :

Webbeheerder

Webredacteuren

Juul de Moel-Nitisusanta

Facebook:

Maya H.T. Liem

.
Overige teamleden :
Ing Han Go
Pay Uun Hiu
Christopher Ng
Ing Tjwan Oei
Lina Sidarto
Boen Tan

.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING :
TEAMLEDEN
Maya Hian Ting Liem, geboren in Surabaya, vestigde zich in Nederland in 1967. Studeerde af in 1987 en promoveerde in 2003 bij de vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië aan de Universiteit Leiden. Aangetrokken tot de doelstellingen van het CIHC, sloot ze zich aan bij de organisatie in 2011 als lid van de algemene organisatie. Verder neemt ze deel aan het mondelinge geschiedenisproject als interviewer.

Juul de Moel-Nitisusanta, geboren in Surabaya als Lauw Siu Li, kwam in Nederland op 17-jarige leeftijd samen met haar broer. Ze gingen naar de 3e klas HBS in Oudenbosch, en woonden op het katholieke meisjes- cq. jongensinternaat. Studeerde af aan de Technische Hogeschool in Delft (wiskunde). Zij is betrokken bij het CIHC sinds de oprichting, want ze vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk erfgoed van Chinese Indonesiërs bewaard blijft. Binnen het CIHC verzorgt zij de website.

Linawati Sidarto, geboren in Jakarta, kwam naar Nederland in 1998.
Studeerde economie en taalkunde aan University of California, Davis en University of California, Los Angeles. Het CIHC is heel herkenbaar voor haar omdat het te maken heeft met de achtergrond en geschiedenis van haar ouders en families. Voor het CIHC doet zij voornamelijk Engelse vertalingen