Ons team

Voor de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zetten zich vele vrijwilligers in. Zij doen dat naast hun werk en/of andere bezigheden. Hun voornaamste drijfveer is het besef dat de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland verloren dreigt te gaan en dat deze alleen met eigen inzet kan worden behouden en vastgelegd.

Bestuur Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) :

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Adviserend lid

Adviserend lid

.
Algemene organisatie activiteiten en projecten :

Maya H.T. Liem
Ing Lwan Taga-Tan
Swanny Thee
Wiwi Tjiook
Onnie Tjia (beeldpresentatie)
.
Website/Facebook :

Webbeheerder

Webredacteuren

Juul de Moel-Nitisusanta

Ing Lwan Taga-Tan

Patricia Tjiook-Liem

Facebook:

Wiwi Tjiook

Maya H.T. Liem

.
Overige teamleden :
Ing Han Go
Pay-Uun Hiu
Christopher Ng
Ing Tjwan Oei
Lina Sidarto
Boen Tan

.

KORTE LEVENSBESCHRIJVING :
TEAMLEDEN
Ing Han Go, geboren in Leiden in 1949. Chinese vader en een half Chinese moeder, beiden uit Indonesië. Studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en het AMC tot dermatoloog. Was al langer geïnteresseerd in Chinese kunst en Chinese filosofie. Nu hij meer tijd heeft komt ook de specifieke geschiedenis van de Indonesische Chinezen aan bod. Als vrijwilliger staat hij open voor diensten, momenteel transcribeert hij interviews van het mondelinge geschiedenisproject.

Pay-Uun Hiu, geboren in 1960 in Amsterdam; Chinese vader (uit Medan) en Nederlandse moeder. Studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 1986 bij De Volkskrant, eerst als muziekrecensent, nu vooral als eindredacteur en auteur van de kookrubriek De Volkskeuken. Publiceerde in 2008 ‘Oranje soep van Witte Wolk. Een culinaire zoektocht naar mijn Chinese achtergrond (uitgeverij De Geus)’. Is lid van het mondelinge geschiedenisproject en schrijft mee aan een boek over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland.

Maya Hian Ting Liem, geboren in Surabaya, vestigde zich in Nederland in 1967. Studeerde af in 1987 en promoveerde in 2003 bij de vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië aan de Universiteit Leiden. Aangetrokken tot de doelstellingen van het CIHC, sloot ze zich aan bij de organisatie in 2011 als lid van de algemene organisatie. Verder neemt ze deel aan het mondelinge geschiedenisproject als interviewer.

Juul de Moel-Nitisusanta, geboren in Surabaya als Lauw Siu Li, kwam in Nederland op 17-jarige leeftijd samen met haar broer. Ze gingen naar de 3e klas HBS in Oudenbosch, en woonden op het katholieke meisjes- cq. jongensinternaat. Studeerde af aan de Technische Hogeschool in Delft (wiskunde). Zij is betrokken bij het CIHC sinds de oprichting, want ze vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk erfgoed van Chinese Indonesiërs bewaard blijft. Binnen het CIHC verzorgt zij de website.

Christopher Ng, geboren in Singapore, woont sinds 1997 in Nederland. Afgestudeerd in psychologie in 1993 aan Murdoch University (Perth) en MBA in 1999 aan de Rotterdam School of Management. Tot 2015 werkzaam geweest in bedrijfswereld. Interesse in de overzeese Chinezen in Zuidoost-Azië; sinds 2014 bijdrager aan de rubriek Tradities en Cultuur op de CIHC website. Spreekt Engels, Mandarijn, Hakka, Cantonees, Hokkian en Baba Maleis.

Ing Tjwan Oei, geboren in Delft in 1954, op zevenjarige leeftijd verhuisd naar Plaju, Sumatra. Bahasa Indonesia in woord en geschrift geleerd. In 1962 teruggekeerd in Nederland, HBS afgemaakt en in 1979 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden als apotheker. Voelt zich aangetrokken tot het doel en de projectmatige wijze van aanpak van het CIHC. In 2017 als vrijwilliger begonnen met de transcriptie van interviews.

Linawati Sidarto, geboren in Jakarta, kwam naar Nederland in 1998.
Studeerde economie en taalkunde aan University of California, Davis en University of California, Los Angeles. Het CIHC is heel herkenbaar voor haar omdat het te maken heeft met de achtergrond en geschiedenis van haar ouders en families. Voor het CIHC doet zij voornamelijk Engelse vertalingen

Ing Lwan Taga-Tan, geboren in Den Haag, kwam naar Nederland in 1958. Studeerde af in kunstgeschiedenis in 1977 aan de Universiteit Leiden. Het CIHC, waarbij zij betrokken raakte sinds de eerste publieksdag in 2011, heeft haar de ogen geopend voor de noodzaak Chinees-Indonesisch erfgoed te behouden. Zij zit in het mondelinge geschiedenisproject, de redactie van de website en schrijft mee aan een boek over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland.

Boen Tan (Surabaya 1959), in 1960 naar Nederland gekomen, cardioloog. Was vroeger niet geïnteresseerd in familie(-geschiedenis), maar nu steeds meer omdat het fascinerend is te zien hoe eenvoudige ondernemende lieden zijn opgeklommen tot de huidige maatschappelijke status in Nederland. Schrijft mee aan een boek over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland.

Swanny Thee, geboren in Jakarta, is in 1967 in Nederland gekomen. Studeerde af als arts aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde vervolgens een Master in Business Administration aan de Rotterdam School of Management. Sloot zich als vrijwilliger aan bij het CIHC, toen in 2012 met het Mondelinge Geschiedenisproject werd gestart. Assisteert bij Engelse vertalingen en is lid van de algemene organisatie.

Onnie Tjia, geboren in Rotterdam in 1957. Heeft een Nederlandse moeder en een Chinees-Indonesische vader. Werkt als landschapsarchitect (Landbouw Universiteit Wageningen) bij de gemeente Rotterdam. Heeft in Indonesië gewerkt. Tijdens die periode groeide zijn belangstelling voor de geschiedenis van Chinese Indonesiërs in het algemeen en van zijn familie in het bijzonder. Van 2013 tot 2017 penningmeester bij de stichting CIHC. Daarnaast actief bij de voorbereiding van publieksdagen en het maken van beeld en filmpresentaties.

Wiwi Tjiook, geboren in Bandung, is in 1971 in Nederland gekomen. Na afstuderen aan de Wageningen Universiteit in 1985 als landschapsarchitect, werkte ze vervolgens gedurende 11 jaar in Indonesië. Woont sinds 1997 weer in Nederland en is werkzaam als landschapsarchitect bij de Gemeente Rotterdam. Betrokkenheid bij CIHC is begonnen vanuit de interesse voor familiegeschiedenis en Chinees-Indonesische cultuur. Vanaf 2011 actief als vrijwilliger bij CIHC, betrokken bij het mondelinge geschiedenis project en beheert de CIHC Facebook.