Migratiegeschiedenis

Met het project ‘Migratiegeschiedenis’ wil het CIHC de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland vertellen. Vanaf de stichting van Batavia door de VOC onder J.P. Coen was de aanwezigheid van Chinezen een vast gegeven in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Het eindproduct van dit project zal een boek zijn waarin de vele aspecten van deze geschiedenis tot halverwege de 20ste eeuw aan bod komen. Het streven is om een toegankelijk boek voor een breed publiek te maken. Verwachte publicatie 2021-2022.