Doelstellingen

De Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) heeft als doelstellingen het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland te behouden en de kennis van hun geschiedenis en migratiegeschiedenis te bevorderen en vast te leggen.

Erfgoed
Het erfgoed is het materiaal dat een beeld geeft van de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Het gaat hierbij om materiaal uit familiebezit zoals documenten, brieven, dagboeken, receptenboekjes en beeldmateriaal zoals foto’s, fotoalbums en films. De mondeling of schriftelijk vastgelegde persoonlijke geschiedenis behoort ook tot het erfgoed.

Onderzoek, publicaties en informatie
Er is relatief weinig gepubliceerd over de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Het CIHC wil onderzoek naar de geschiedenis, en met name naar de migratiegeschiedenis bevorderen. Daarnaast maakt informatie over onze geschiedenis aan het publiek in het algemeen en aan de eigen bevolkingsgroep in het bijzonder een belangrijk deel uit van haar activiteiten.