Archive Events1 – Publieksdag-programma 2012-06-01 (only in Dutch)

Uitnodiging Publieksmiddag KITLV –  CIHC :
‘Chinezen uit Indonesië en hun erfgoed in Nederland’

Vrijdag 1 juni 2012, 13.30 – 18.00 uur
GEWIJZIGDE LOCATIE :
Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
Gorlaeus Laboratoria, zaal 04/5, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden

 

Programma :

13.30-14.00 Zaal open.

14.00-14.10 Welkomstwoord door prof.dr. H. Schulte Nordholt (hoofd afdeling Onderzoek KITLV).

14.10-14.40 ‘Ons erfgoed: bron of ballast?’, dr. Patricia Tjiook-Liem (affiliated fellow KITLV) spreekt over een aantal aspecten van het erfgoed van Chinezen uit Indonesië. Wat wordt met dat erfgoed bedoeld en hoeveel waarde hechten wij aan het behoud ervan?

14.40-15.10 ‘Uw erfgoed bij het KITLV’, drs. Jan van Rosmalen (coördinator Bijzondere Collecties KITLV) en drs. Nico van Horn (archivaris KITLV). In hun presentatie gaan zij kort in op de geschiedenis van het KITLV en zullen zij iets vertellen over de verschillende vormen van verwerving, conservering en beschikbaarstelling van archieven en foto’s.

15.10-15.40 Pauze met koffie/thee.

15.40-16.10 Drs. Ing Lwan Taga-Tan presenteert de film ‘Beelden van ons familieleven in Oost-Java in de vijftiger jaren’. Met een keuze uit de door haar vader gemaakte films gunt Ing Lwan Taga-Tan ons een kijkje in haar familieleven in Surabaya en Tretes tussen 1954 en 1957. Het zijn onbezorgde en vrolijke jeugdjaren die tamelijk abrupt eindigen als de familie als gevolg van de groeiende politieke dreiging besluit naar Nederland te vertrekken.

16.10-16.40 ‘Forens tussen vier culturen’, dr. Maya Liem interviewt drs. Twie G.N. Tjoa over haar emigratiegeschiedenis. In dit gesprek vertelt Twie Tjoa over haar gedwongen vertrek eerst uit Indonesië, en later ook uit Suriname. Ervaringen die haar hebben gevormd tot een vrouw die met haar ‘stille, zachte en drijvende kracht’ overal weet te overleven en bovenal een inspiratie kon zijn voor vrouwen uit allerlei soorten culturen.

16.40-17.00 Lancering website Chinese Indonesian Heritage Center en afsluiting.

17.00-18.00 Borrel.

Voor aanvang van het programma en tijdens de pauze zal in de zaal een selectie uit de fotoalbums van Dr. Sioe Yao Kan, kleinzoon van H.H. Kan (Kan Hok Hoei), worden geprojecteerd. H.H. Kan was een bekende politicus in de koloniale periode en van 1918 tot 1942 lid van de Volksraad in het toenmalige Nederlands-Indië. Het erfgoed van de familie Kan dat door Sioe Yao Kan wordt beheerd bestaat onder andere uit zorgvuldig bijgehouden fotoalbums, waarin het leven van de familie Kan in Batavia is vastgelegd.

Wilt u deze middag bijwonen, dan is aanmelding verplicht via: kitlv@kitlv.nl of 071 527 2295. Heeft u zich al eerder aangemeld en een bevestiging gekregen, meldt u zich dan niet meer opnieuw aan!