Stichting CIHC

Ontstaan in 2011 vanuit het wetenschappelijk onderzoeksinstituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) in Leiden is het Chinese Indonesian Heritage Center in 2016 als een zelfstandige stichting verder gegaan. Als de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) blijft zij dezelfde doelen nastreven, thans als partner van het KITLV en in nauwe samenwerking met dat instituut.

Overzicht Jaarrekeningen :

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

– 2013