Schenkingen4 – Schenking Betsy Thung Sin Nio

Foto 2 Cassettebandje2

Datum schenking        : 30 september 2016

Schenker                     : Mick Thung

Schenking

  • Een map met correspondentie: ‘Thung Sin Nio, Ambtelijke stukken 1924-1971

  • Zes cassettebandjes van 60 minuten, waarop Betsy Thung Sin Nio over verschillende thema’s en periodes in haar leven vertelt.

Toelichting

Betsy Thung Sin Nio, geboren in 1902 in het voormalige Batavia, stamde af van een prominente Chinese peranakan familie uit de Buitenzorg (Bogor) residentie. Na het voltooien van een onderwijzersopleiding in Batavia in 1924, studeerde ze economie in Rotterdam (1925-1932) en vervolgens geneeskunde in Amsterdam (1931-1938). In deze periode in Nederland zocht ze contact met Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouw die aan een universiteit studeerde en die de eerste vrouwelijke arts werd. Door Aletta Jacobs werd ze in feministische kringen geïntroduceerd.

In 1938 keerde ze terug naar Batavia. Feministe in hart en nieren, zette ze zich met verve in voor vrouwenbelangen waaronder het kiesrecht voor vrouwen (1940). Tijdens de Japanse bezetting richtte ze een ziekenhuis voor vrouwen op. In 1949 werd ze het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Jakarta. Naast de medische zorg voor vrouwen had ze als arts ook aandacht voor het welzijn van kinderen. In dienst van het ministerie voor onderwijs (1945-1951) hield ze toezicht op de naleving van de voedingsnormen voor de schoolkinderen. Als econoom werd ze door de Indonesische regering voor verschillende onderzoeksmissies en handelsdelegaties naar het buitenland gestuurd (1949-1952). In de tijd waarin Chinezen onder druk een Indonesische naam aannamen, weigerde ze haar naam te veranderen en vertrok in 1968 voorgoed naar Nederland, waar ze tot haar pensioen als verpleeghuisarts in Eindhoven werkte.

In 1983 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau als ‘een van de grote voorvrouwen van de Eerste Emancipatiegolf’. Betsy Thung Sin Nio bleef ongetrouwd. In een interview in 1976 zei ze: “Ik eiste een man die even verstandig was als ik, sociaal bewogen, ebenbürtig, galant en lief, die mij de volledige vrijheid zou laten. Zo een ben ik niet tegengekomen.” Ze overleed in 1996 in Eindhoven.

Belang van de schenking

Van Betsy Thung Sin Nio bestaat reeds een archief in Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Het lag voor de hand dat het CIHC deze schenking aan dit instituut overdroeg. De overeenkomst van opneming van het materiaal in de collectie van Atria is op 1 maart 2020 ondertekend. De schenking is een mooie aanvulling op het ‘Archief Betsy Thung Sin Nio (1902-1996)’ en werd door Atria zeer op prijs gesteld, in het bijzonder de geluidsopnames die ze als ‘een belangrijk gesproken document’ beschouwen. De aangeboden stukken zijn door Atria gedigitaliseerd en deze zullen te zijner tijd op hun website geraadpleegd kunnen worden.

Verdere informatie

De schenker, Mick Thung, is een zoon van Prof. Dr. Paul Thung en een kleinzoon van Prof. Dr. Thung Tjeng Hiang, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Thung Tjeng Hiang was een neef van Betsy Thung Sin Nio. Mick Thung vond de correspondentie en de geluidsopnames in de nalatenschap van zijn vader.

BRONNEN

Southeast Asian Personalities of Chinese Descent, (L. Suryadinata, ed.), ISEAS Publishing, 2012, pp. 1176-78.

https://atria.nl/nieuws-publicaties/bijzondere-vrouwen/vrouwelijke-pioniers/betsy-thung-sin-nio/

https://en.wikipedia.org/wiki/Thung_Sin_Nio

https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Sin Nio Thungo

https://www.nrc.nl/nieuws/1976/06/24/essay-van-amalrik-in-de-haagse-post-kb_000025398-a3141961

Foto 1 Poster met de naam van Thung Sin Nio 

Foto 1 Poster met de naam van Thung Sin Nio

Foto 2 Cassettebandje