Mongesch

Het project Mondelinge Geschiedenis (Mongesch) legt levensverhalen van Chinezen uit Indonesië vast door middel van interviews. Mongesch-I is afgerond en werd uitgevoerd door het Mongesch-team van het CIHC.

In oktober 2019 is de collectie interviews als ‘Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC’ overgedragen aan de Universiteitsbibliotheken Leiden. Daar zal het materiaal binnenkort digitaal toegankelijk zijn voor onderzoek. Vanwege privacy regels zal het archief alleen op aanvraag toegankelijk zijn voor onderzoekers.