Activiteiten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken moet het CIHC het brede publiek bereiken. Daarom organiseert het CIHC een keer in de twee jaar een publieksdag. Wetenschappers, onderzoekers en anderen brengen diverse aspecten van onze geschiedenis op een laagdrempelige manier voor het voetlicht.
Zij draagt deze doelstellingen ook uit op andere podia zoals TongTong Fair, symposia en kleinschaligere evenementen zoals clubmiddagen van Chinees-Indonesische verenigingen, en door interviews te geven in Nederland en daarbuiten.

Overzicht afgelopen activiteiten

2023

19 februari: Aan een volle zaal bij Vereniging Inisiatip houdt Patricia Tjiook-Liem een lezing over het boek ‘Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid.’

Februari: In het Pelita Magazine van februari 2023 vertelt Patricia Tjiook-Liem aan interviewers Dick Rozing en Kees Schepel over het boek de ‘Chinezen uit Indonesië’, over de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) en over het team en de activiteiten van het CIHC. 

23 februari: Voor de Stichting Nusantara Amsterdam Zuidoost spreekt Patricia over Chinees Nieuwjaar 

30 april: Pelita Literaire Salon.  Patricia Tjiook-Liem bespreekt haar boek ‘Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid’. Ze neemt ons mee in deze onderbelichte geschiedenis en laat de worsteling zien van de Chinezen in en uit Indonesië. In Pelita Magazine van februari 2023 stond een uitgebreid interview    met haar.

4-5 mei: Amsterdam 4 en 5 Comité met de ‘Verborgen geschiedenis’. Kioe Bing Yap werkt samen met PAC (Pan Asian Collective) om de verhalen te vertellen over Amsterdammers met Aziatische roots tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Deze verborgen geschiedenis krijgt vorm in een tijdelijk monument op 4 en 5 mei op de Nieuwmarkt in Amsterdam.

5 en 8 mei: ‘De zee vertelt’: presentatie van de resultaten Project Monument ‘Zeeman op de Uitkijk’ van de Gemeente Amsterdam en ‘Beyond Walls’ in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Aan dit project werkte Patricia mee.

26 mei: Uitreiking PAC-Awards 2023, namens het CIHC bijgewoond door Patricia en Kioe Bing

30 juni: Museum Sophiahof: Talkshow The Explainers met ‘Chinese roots uit Indonesië’. Host Chrissy Floher gaat in dit programma onder andere de diepte in met Patricia Tjiook-Liem over de onderbelichte geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië.

Augustus: Herdruk van ‘Een Foto Vertelt’, Walburg Pers

Augustus: In Bersama Magazine verschijnt het artikel van Linawati Sidarto ‘Chinese Indonesiërs tijdens de Japanse bezetting’.

3 september: TongTongFair: Kioe Bing Yap spreekt over ‘Chinese namen in Indonesië’

9 september: TongTongFair: In haar Eerste Generatieshow is gastvrouw Vilan van de Loo in gesprek met Patricia Tjiook-Liem

Sept-oktober: Indah-Magazine. Het verhaal van Ing Sioe Tan uit ‘Een Foto vertelt’ is hierin integraal te lezen. Het boek is in herdruk verschenen bij Walburg Pers.

1-31 oktober: Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Amsterdam, viert de Maand van de Geschiedenis met ‘Feministen die wisten’, videoportretten van vier inspirerende vrouwen. Betsy Thung Sin Nio, econoom, arts, strijder van het vrouwenkiesrecht is één van deze vier vrouwen.

20 oktober: Opening van ‘De Grote Indonesië tentoonstelling’. Te zien en te horen is ook een video-opname: van Patricia waarin zij vertelt over de ervaringen van haar familie tijdens de Japanse bezettingsjaren.

12 december  CBG-Centrum familiegeschiedenis: Kioe Bing Yap geeft een lezing over Chinese namen.

November/december: Kioe Bing Yap vertegenwoordigt het CIHC  bij de ontwikkeling van een variant van Keti Koti dialoogtafels. Het gaat om alle groepen met een achtergrond in het voormalig Nederlands-Indië en Indonesië.

2022

November-december: tweede druk ‘Chinezen uit Indonesië.’

8 oktober: Boekpresentatie ‘Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid.’ In Museum Volkenkunde Leiden.

3 oktober: Sociëteit de Witte, Den Haag. Yap Kioe Bing spreekt over Chinese namen en hun ontwikkeling.

9 september: Tong Tong Fair – Studio Tong Tong; vooraankondiging boek ‘Chinezen uit Indonesië. De geschiedenis van een minderheid.’ Patricia wordt geïnterviewd door Linawati Sidarto. Terug te zien op het YouTube kanaal van het CIHC.

7 juni: Werkconferentie commissie Bussemaker ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’. Aanwezig waren Linawati Sidarto, Kioe Bing Yap, en Patricia Tjiook-Liem.

24 april: Indische Salon in Museum Sophiahof Den Haag, met o.a. Wiwi Tjiook (Indonesian Diaspora Network – Liveable Cities) en Linawati Sidarto (Chinese Indonesian Heritage Center).

14 februari: Linawati Sidarto spreekt op de boekpresentatie ‘Merdeka’ (auteurs Henk Schulte Nordholt en Harry Poeze).

29 januari: CIHC-Webinar: Kleding van Chinezen en Batik in Indonesië: Tempo Doeloe tot de 21ste eeuw. Terug te zien op het YouTube kanaal van het CIHC.

2021

18 januari: Online expositie op de website van de UB-Leiden: Beelden van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 (KITLV en UBL, met materiaal van het Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC bij de UBL.

21 mei: Webinar ‘Chinezen tijdens de Japanse bezetting’. Terug te zien op het YouTube kanaal van het CIHC.

2020

25 september: CIHC verzorgt de 10de Indië lezing: ‘Van ver gekomen’- De migratie van Chinezen uit Indonesië naar Nederland.  Georganiseerd door het 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en het Indisch Herinneringscentrum – OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam. De lezing is hier terug te zien.

15 augustus: Indië Herdenking: 75 jaar na het einde van de Japanse bezetting. Patricia is uitgenodigd om de Chinese bevolking te vertegenwoordigen.

Juni: CIHC-Publieksdag geannuleerd vanwege Covid-restricties

2019

23 mei: TongTongFair Den Haag: Ing Lwan Taga-Tan, boekpresentatie ‘Een foto vertelt’, met panelleider Lina Sidarto, panelleden, Ing Sioe Tan, Hans Go, Ing Han Go.

24 mei: TongTongFair Den Haag: Christopher Ng,’ The dress of Chinese Indonesians in the 19th and 20th century’

28 mei: TongTongFair Den Haag: Patricia Tjiook-Liem, ‘1949: Het jaar van de scheiding’, over de soevereiniteitsoverdracht 1949 en de daaruit volgende nationaliteitskeuze.

28 juni 2019-31 maart 2020: Kioe Bing Yap met zijn bijdrage over zijn vader in de tentoonstelling ‘Verzet-Vechten voor vrijheid’, in Museum Sophiahof, Den Haag.

24 augustus: Presentatie van Wiwi Tjiook in ‘Storytelling, Photography & Peranakan’ in het Indisch Herinneringscentrum, Sophiahof, Den Haag

5-6 september: Afscheidssymposium Henk Schulte Nordholt, KITLV- Leiden.

15 september: Ìng Lwan Taga-Tan, presentatie ‘Een foto vertelt’, Vereniging Inisiatip, Den Haag

28 september: Kioe Bing Yap, presentatie op de Indische Genealogische Vereniging ‘Indische Roots Expertise-dag’, CIHC-stand met Swanny Thee, Wiwi Tjiook, Patricia Tjiook-Liem

7 oktober: CIHC-UB Leiden, overdracht Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC, Patricia Tjiook-Liem en Swanny-Thee namens het Mondelinge-Geschiedenisteam

2018

9 maart: Lezingenmiddag in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden
(zie Verslag Lezingenmiddag Asian Library, Nieuwsbrief nr. 6, april 2018)
Deelname symposium georganiseerd door SVS Leiden (Studentenvereniging Sinologie). Sprekers Kioe Bing Yap en Ing Lwan Taga-Tan: ‘De migratiegeschiedenis van Indonesische Chinezen naar Nederland’.

28 juni: Publieksdag in Leiden (zie  Programma  EN  Verslag)

2017

30 maart: Leiden University Asia Year
Deelname symposium georganiseerd door SVS Leiden (Studentenvereniging Sinologie). Sprekers Kioe Bing Yap en Ing Lwan Taga-Tan: ‘De migratiegeschiedenis van Indonesische Chinezen naar Nederland’.

22 mei: Vereniging Lian Yi Hui
Lezing Ing Lwan Taga-Tan over de stichting CIHC en drie generaties Indonesische Chinezen in Nederland.

2016

19 maart: Museum Volkenkunde, Leiden
CIHC organiseert rondleiding tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen’.
(zie Nieuwsbrief Nr. 4, februari 2016)

24 juni: Publieksdag in Leiden (zie   ProgrammaFotos  EN  Verslag)

2015

16 april: Museum Volkenkunde, Leiden
CIHC lezingenmiddag in samenwerking met Museum Volkenkunde ter gelegenheid opening tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit Indonesië in Nederland’ en de officiële overdracht van de poststukkencollectie van dhr. Han. T. Siem aan het CIHC. (zie Verslag  EN  Nieuwsbrief Nr 3, november 2015 )

27 mei: Tong Tong Fair
Lina Sidarto interviewt kunstenaar FX Harsono, laureaat Prins Claus Prijs 2014.

april-juni: CIHC-KITLV fellowship
FX Harsono ontvangt CIHC-KITLV fellowship dat hem in staat stelt zijn onderzoek naar het geweld tegen de Chinese bevolking in Indonesië in de periode 1945-1949 voort te zetten.

30 juni: KITLV, Leiden
FX Harsono presenteert de resultaten van zijn onderzoek. (zie Nieuwsbrief Nr 3, november 2015)

30 november: Pubicatie in Indonesisch Weekblad Tempo Intermezzo, 30-11-2015, pp. 57-63
Artikel over het CIHC door Lina Sidarto (zie Nieuwsbrief Nr. 4, februari 2016)

2014

5 april: Vereniging De Vriendschap
Lezing Yap Kioe Bing: ‘Mijn vader uit Semarang’.

11 april: Publieksdag in Leiden (zie  Programma , Fotos  EN  Nieuwsbrief augustus 2014 )

1 juni: Tong Tong Fair
Pay-Uun Hiu interviewt Twie Tjoa in het kader van het CIHC mondelinge geschiedenis project.
Lezing Christopher Ng: ‘Shanghai dress and the peranakan’.

2013

2 juni: Tong Tong Fair
Lezing Patricia Tjiook-Liem over het CIHC (zie Nieuws 2013-06-01)

9 november: Vereniging De Vriendschap
Lezing Patricia Tjiook-Liem:   De Leestafel bij “Familiegeschiedenis als Erfgoed”.

2012

1 juni: Publieksdag in Leiden (zie  Programma,  VerslagFotos  EN  Nieuws 2012-08-01 )