Activiteiten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken moet het CIHC het brede publiek bereiken. Daarom organiseert het CIHC een keer in de twee jaar een publieksdag. Wetenschappers, onderzoekers en anderen brengen diverse aspecten van onze geschiedenis op een laagdrempelige manier voor het voetlicht.
Zij draagt deze doelstellingen ook uit op andere podia zoals TongTong Fair, symposia en kleinschaligere evenementen zoals clubmiddagen van Chinees-Indonesische verenigingen, en door interviews te geven in Nederland en daarbuiten.

Overzicht afgelopen activiteiten

2020

26 juni: Publieksdag (geannuleerd)

2019

23 mei: TongTongFair Den Haag: Ing Lwan Taga-Tan, boekpresentatie ‘Een foto vertelt’, met panelleider Lina Sidarto, panelleden, Ing Sioe Tan, Hans Go, Ing Han Go.

24 mei: TongTongFair Den Haag: Christopher Ng,’ The dress of Chinese Indonesians in the 19th and 20th century’

28 mei: TongTongFair Den Haag: Patricia Tjiook-Liem, ‘1949: Het jaar van de scheiding’, over de soevereiniteitsoverdracht 1949 en de daaruit volgende nationaliteitskeuze.

28 juni 2019-31 maart 2020: Kioe Bing Yap met zijn bijdrage over zijn vader in de tentoonstelling ‘Verzet-Vechten voor vrijheid’, in Museum Sophiahof, Den Haag.

24 augustus: Presentatie van Wiwi Tjiook in ‘Storytelling, Photography & Peranakan’ in het Indisch Herinneringscentrum, Sophiahof, Den Haag

5-6 september: Afscheidssymposium Henk Schulte Nordholt, KITLV- Leiden.

15 september: Ìng Lwan Taga-Tan, presentatie ‘Een foto vertelt’, Vereniging Inisiatip, Den Haag

28 september: Kioe Bing Yap, presentatie op de Indische Genealogische Vereniging ‘Indische Roots Expertise-dag’, CIHC-stand met Swanny Thee, Wiwi Tjiook, Patricia Tjiook-Liem

7 oktober: CIHC-UB Leiden, overdracht Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC, Patricia Tjiook-Liem en Swanny-Thee namens het Mondelinge-Geschiedenisteam

2018

9 maart: Lezingenmiddag in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden
(zie Verslag Lezingenmiddag Asian Library, Nieuwsbrief nr. 6, april 2018)
Deelname symposium georganiseerd door SVS Leiden (Studentenvereniging Sinologie). Sprekers Kioe Bing Yap en Ing Lwan Taga-Tan: ‘De migratiegeschiedenis van Indonesische Chinezen naar Nederland’.

28 juni: Publieksdag in Leiden (zie  Programma  EN  Verslag)

2017

30 maart: Leiden University Asia Year
Deelname symposium georganiseerd door SVS Leiden (Studentenvereniging Sinologie). Sprekers Kioe Bing Yap en Ing Lwan Taga-Tan: ‘De migratiegeschiedenis van Indonesische Chinezen naar Nederland’.

22 mei: Vereniging Lian Yi Hui
Lezing Ing Lwan Taga-Tan over de stichting CIHC en drie generaties Indonesische Chinezen in Nederland.

2016

19 maart: Museum Volkenkunde, Leiden
CIHC organiseert rondleiding tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen’.
(zie Nieuwsbrief Nr. 4, februari 2016)

24 juni: Publieksdag in Leiden (zie   ProgrammaFotos  EN  Verslag)

2015

16 april: Museum Volkenkunde, Leiden
CIHC lezingenmiddag in samenwerking met Museum Volkenkunde ter gelegenheid opening tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit Indonesië in Nederland’ en de officiële overdracht van de poststukkencollectie van dhr. Han. T. Siem aan het CIHC. (zie Verslag  EN  Nieuwsbrief Nr 3, november 2015 )

27 mei: Tong Tong Fair
Lina Sidarto interviewt kunstenaar FX Harsono, laureaat Prins Claus Prijs 2014.

april-juni: CIHC-KITLV fellowship
FX Harsono ontvangt CIHC-KITLV fellowship dat hem in staat stelt zijn onderzoek naar het geweld tegen de Chinese bevolking in Indonesië in de periode 1945-1949 voort te zetten.

30 juni: KITLV, Leiden
FX Harsono presenteert de resultaten van zijn onderzoek. (zie Nieuwsbrief Nr 3, november 2015)

30 november: Pubicatie in Indonesisch Weekblad Tempo Intermezzo, 30-11-2015, pp. 57-63
Artikel over het CIHC door Lina Sidarto (zie Nieuwsbrief Nr. 4, februari 2016)

2014

5 april: Vereniging De Vriendschap
Lezing Yap Kioe Bing: ‘Mijn vader uit Semarang’.

11 april: Publieksdag in Leiden (zie  Programma , Fotos  EN  Nieuwsbrief augustus 2014 )

1 juni: Tong Tong Fair
Pay-Uun Hiu interviewt Twie Tjoa in het kader van het CIHC mondelinge geschiedenis project.
Lezing Christopher Ng: ‘Shanghai dress and the peranakan’.

2013

2 juni: Tong Tong Fair
Lezing Patricia Tjiook-Liem over het CIHC (zie Nieuws 2013-06-01)

9 november: Vereniging De Vriendschap
Lezing Patricia Tjiook-Liem:   De Leestafel bij “Familiegeschiedenis als Erfgoed”.

2012

1 juni: Publieksdag in Leiden (zie  Programma,  VerslagFotos  EN  Nieuws 2012-08-01 )