Nieuws12 – Nieuws 2019-10-26

Mongesch

Schenking Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC aan Universiteit Leiden, 7 oktober 2019
(Foto v.l.n.r. : Swanny Thee, Patricia Tjiook-Liem, Kurt de Belder, bibliothecaris en Doris Jedamski, conservator Universiteitsbibliotheek Leiden.)

Maandag 7 oktober was voor het CIHC een bijzondere dag. Die middag werden de interviews die het Mongesch-team tussen 2013 en 2017 heeft afgenomen en verzameld officieel overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden (UBL). Aanwezig waren UBL directeur Kurt de Belder en conservator Doris Jedamski en namens het CIHC Swanny Thee en Patricia Tjiook-Liem. De collectie wordt ondergebracht onder de naam ‘Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC’.

Overgedragen zijn 110 uren digitale audio-opnames en samenvattingen van 39 interviews. Voor het materiaal wordt van wetenschappelijke zijde reeds belangstelling getoond.

Besprekingen voor de opname van het Mondelinge Geschiedenisproject startten in maart 2017. De onderhandelingen waren soms ingewikkeld en tijdrovend, maar Patricia Tjiook-Liem en Swanny Thee, coördinator van het Mondelinge Geschiedenisproject, behielden altijd vertrouwen in de goede afloop. Met de schenking van het ‘Archief Mondelinge Geschiedenis CIHC’ aan de UBL is een belangrijke bijdrage geleverd aan een van de doelstellingen van het CIHC: het behoud van ons erfgoed en het vastleggen van onze geschiedenis.

Het archief wordt opgenomen in de Digital Collections van de UBL. Vanwege de wetgeving rondom privacy zal het archief alleen op aanvraag toegankelijk zijn voor onderzoekers. Op de startpagina van de bibliotheek van de Universiteit Leiden staat het nieuws van de overdracht vermeld.

Website van de bibliotheek Universiteit Leiden