Kioe Bing Yap

Is in 1956 in Amsterdam geboren.
Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Amsterdam en is werkzaam als arts infectieziektebestrijding. Hij heeft een boek geschreven over zijn familiegeschiedenis ‘Mijn vader uit Semarang’ en is daardoor betrokken geraakt bij de Stichting CIHC.
Hij is secretaris van de Stichting en schrijft mee aan een boek over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland.