Privacy Verklaring

De Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) heeft als doelstellingen het verzamelen van erfgoed en het bevorderen van de kennis en het onderzoek naar de geschiedenis, cultuur en het erfgoed van de Chinese bevolkingsgroep afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indië en de Republiek Indonesië, die zich in Nederland hebben gevestigd. Binnen die doelstellingen valt ook het bevorderen van een grotere bekendheid van de verschillende aspecten van die geschiedenis en cultuur. Eén en ander in de ruimste zin des woords.

Wij trachten deze doelstellingen te bereiken met een website, Facebook-pagina en het organiseren van bijeenkomsten en evenementen met lezingen.
De stichting werkt met vrijwilligers.

 

Persoonsgegevens.

Wij leggen de volgende gegevens van personen vast die noodzakelijk zijn:
– Voor de toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen: naam, emailadres en postadres.
– Voor administratie van donateurs en sponsoren: naam, adres, emailadres, IBAN-nummer, toegezegde bedragen.
– Voor bestuursleden, adviseurs en teamleden: naam, adres, emailadres, telefoonnummer(s), het IBAN-nummer,
De Stichting gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Deze worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Bij iedere nieuwsbrief of uitnodiging is de mogelijkheid aanwezig om zich uit te schrijven (‘unsubscribe’). Men kan zich te allen tijde afmelden voor de berichten en uitnodigingen van het CIHC. Stuur daarvoor een e-mail aan info@cihc.nl .
Voor een verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een email sturen aan info@cihc.nl

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).
Wij bewaren gegevens zolang deze nodig zijn voor onze doelstellingen.
Wij zorgen voor een goede en adequate beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Op onze website staan foto’s. Mocht u om privacy-redenen bezwaar hebben tegen publicatie dan kunt u een email sturen aan info@cihc.nl, wij zullen dan deze foto(s) onmiddellijk verwijderen.