Word Donateur

De Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) werkt met vrijwilligers. Voor haar projecten en operationele kosten is zij afhankelijk van donaties en giften.

Als Vriend van het CIHC kunt u ons steunen met een eenmalige gift of een periodieke schenking. Daarmee maakt u het ons mogelijk ons werk voort te zetten en onze doelstellingen te verwezenlijken.

Omdat de Stichting CIHC een Culturele ANBI-status heeft is een periodieke schenking aftrekbaar voor de belasting.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag verder.

Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC)
RSIN nummer: 853225436
KvK: 58890130
Bank / IBAN: NL 12 INGB 0006279487

Contact:
Email  info@cihc.nl
Dick Iskandar, penningmeester
Fregat 475, 1113 EJ DIEMEN