Archief Evenementen11 – Publieksdag-programma 2018-06-28

Uitnodiging Publieksmiddag KITLV –  CIHC

tijd      : Donderdag 28 juni 2018 13.00-18.00 uur
plaats : Universiteit Leiden Faculteit der Geesteswetenschappen, Lipsiusgebouw (tegenover het KITLV),
zaal 019 – Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Locatie en routebeschrijving : http://bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/lipsius.html

PROGRAMMA
13.00-13.30 Ontvangst

13.30 – 13.50 Welkomstwoord door Dr. Marije Plomp (vakreferent voor Zuid‐ en Zuidoost Azië van de Asian
Library in Leiden)
Dr. Patricia Tjiook-Liem, voorzitter Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC), praat het publiek bij over de activiteiten van het CIHC

13.50 – 14.00 Introductie van Yap Kioe Bing over het interactieve programmaonderdeel (zie bij 14.45-15.00).

14.00 – 14.25 Van Chinees naar Maleis naar Nederlands, en weer terug.
Dr. Tom Hoogervorst*, taalwetenschapper, vertelt over een divers repertoire aan talen waarover
Chinezen in het koloniale Nederlands- Indië beschikten. Er is nooit één omgangstaal geweest.
Wat men op school leerde en wat men sprak was afhankelijk van tijd, plaats, klasse, inkomen,
culturele oriëntatie en ook van de politieke ontwikkelingen. Aan de hand van veel voorbeelden
wordt de Chinees-Indonesische talenrijkdom geïllustreerd.

14.25 – 14.45 Het verleden spreekt.
Een impressie van het CIHC-mondelinge geschiedenis project door interviewers
Ing Lwan Taga-Tan en Swanny Thee.

14.45 – 15.00 Wie zijn wij?
Interactief programma met vragen aan de zaal door Yap Kioe Bing.

15.00 – 15.30 Pauze met koffie/thee in de foyer

15.30 – 15.55 Pieter Meeter, tolk voor de Chinese taal.
Dr. Koos Kuiper*, sinoloog, vertelt over deze vrij onbekende ambtenaren die na hun opleiding in Leiden en China in Nederlands-Indië werkzaam waren. Eén van hen, Pieter Meeter (1844-1901) heeft in 120 lange krantenartikelen (verschenen 1896-1899) op zeer onderhoudende wijze verslag gedaan van zijn werkzaamheden, vooral in de serie “Indische chinoiserieën”

15.55 – 16.15 Wat zien wij ?
Christopher Ng neemt ons bij de hand en legt uit wat wij kunnen zien bij foto’s uit het verleden.

16.15 – 16.40 De Pecinan: Chinese wijken als inspiratiebron.
Wiwi Tjiook vertelt over de ontwikkelingen in de Chinese wijken vanaf de VOC-periode tot heden, en hoe ze een nieuwe impuls geven aan verschillende steden in Indonesië.

16.40 – 16.50 Incasseren en trotseren. De familie Thouw Teng Giok.
Videopresentatie door Onnie Tjia

16.50 – 17.00 Peranakans in Nederland als project.
Kevin Kwee*, jonge fotograaf, vertelt over zijn fotografie-projecten, waaronder het Peranakan- project.

17.00 – 18.00 Borrel in de foyer

GASTSPREKERS IN DE VOLGORDE VAN HET PROGRAMMA:

Dr. Tom Hoogervorst is taalwetenschapper en onderzoeker bij het KITLV. Momenteel doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van het Maleis van de Chinezen in Nederlands-Indië in de periode 1900-1930 door middel van de KITLV collecties van Sino-Maleise literatuur en kranten. Na digitalisering zal deze collectie geheel online beschikbaar zijn.

Dr. Koos Kuiper is sinoloog en gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden in 2016. Zijn proefschrift luidt: ‘The Early Dutch Sinologists. A study of their Training in Holland and China and their Functions in the Netherlands Indies (1854-1900)’. Hij is werkzaam geweest in de Chinese bibliotheek van het Sinologisch Instituut en als conservator voor de oude Chinese en Japanse boeken en handschriften bij de Bijzondere Collecties in de Universiteits bibliotheek Leiden.

Kevin Kwee is een jonge fotograaf, afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam. Naast de diverse banen die allemaal met fotografie te maken hebben, is hij momenteel bezig met een persoonlijk project: Peranakan. Dit project is een zoektocht naar zijn eigen en de collectieve identiteit van Peranakan Chinezen in Nederland, in beeldende vorm. Tegelijkertijd wil hij hiermee meer bekendheid geven aan deze grote groep, door middel van een fotoboek en bijbehorende expositie. Zijn portfolio is te vinden op www.kevinkwee.com

Kioe Bing Yap, Ing Lwan Taga-Tan, Swanny Thee, Christopher Ng, Wiwi Tjiook en Onnie Tjia zijn leden van het CIHC-team. Zij spreken over en presenteren de verschillende programmaonderdelen vanuit hun werkzaamheden voor het CIHC en het daarmee samenhangende onderzoek. Voor meer informative over de teamleden van het CIHC die aan dit programma meewerken en anderen verwijzen wij u naar de website www.cihc.nl ‘Ons team’.