Archief Evenementen8 – Publieksdag-programma 2016-06-24

Uitnodiging Publieksmiddag KITLV –  CIHC

tijd      : Vrijdag 24 juni 2016 13.00-18.00 uur
plaats : Universiteit Leiden Faculteit der Geesteswetenschappen, Lipsiusgebouw (tegenover het KITLV),
zaal 019 – Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Locatie en routebeschrijving : http://bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/lipsius.html

PROGRAMMA
13.00-13.30 Ontvangst

13.30-13.50 Welkomstwoord door prof.dr. Henk Schulte Nordholt (hoofd afdeling Onderzoek KITLV).
Dr. Patricia Tjiook-Liem praat het publiek bij over de activiteiten van het CIHC.

13.50-14.05 ‘Hoe een vooraanstaand suikerfabrikant woonde in Pasuruan’. – Kwee Hong Sien gee! een
fotogra” sche rondleiding door een nog vrijwel intact en in Indisch-Chinese stijl gebouwd
huis van suikerfabrikant Kwee Sik Poo (1874-1930). Pasuruan was het voormalige centrum
van de suikerproductie in Oost-Java.

14.05-14.45 ‘Violent, Political, and Administrative Repression of the Chinese Minority in Indonesia,
1945-1998’. – Dr. Mary Somers Heidhues spreekt over het anti-Chinese politieke klimaat in
die jaren.

14.45-15.15 Pauze met ko# e/thee in de foyer

15.15-15.35 ‘Kent u uw geschiedenis ?’ – Yap Kioe Bing test het publiek op hun kennis van de eigen
geschiedenis.

15.35-16.05 ‘Geld maakt niet gelukkig. Het rijke leven van Ko Ho Sing (Midden-Java,1825-1890)’. – Dr.
Willem van der Molen vertelt over een leven dat niet alleen beheerst werd door de opium die
hem eerst rijk maakte en vervolgens tot de bedelstaf bracht.

16.05-16.35 ‘De intellectuele elite is de drager van de toekomst’. – Drs. Kees van Galen gaat in op de
ontwikkeling van het politieke denken en daarmee de identiteit van Peranakan-studenten in
Nederland in de Chung Hwa Hui-periode (1911-1962).

16.35-16.50 ‘Passie voor muziek’. – DJ en muziekproducent Siuli Ko vertelt over haar werk: voor jongeren
bekend en aansprekend, voor de minder jongeren een verrassende kennismaking.

16.50-18.00 Afsluitende borrel in de foyer.
De toegang is gratis. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van de
Vereniging KITLV, afdeling Onderzoek KITLV en de Stichting voor het Chinees Indonesisch Erfgoed.
Wilt U deze dag bijwonen, dan is aanmelding verplicht via: http://bit.ly/22hTof8 of 071 5272295

GASTSPREKERS IN DE VOLGORDE VAN HET PROGRAMMA:

Kwee Hong Sien PhD, geboren in Malang, woonachtig in Singapore, is moleculair bioloog, maar wijdt
zich nu aan de fotogra” e.

Dr. Mary Somers-Heidhues is geboren en opgegroeid in de V.S. en woont reeds enige tijd in Duitsland.
Zij hee! Zuidoost-Aziatische geschiedenis en politiek gedoceerd aan verschillende
Amerikaanse en Duitse universiteiten. Haar aandachts- en onderzoeksgebied betre$ en
in het bijzonder de Chinezen uit Indonesië. Samen met Leo Suryadinata ontving zij in
2008 de Nabil Award. Van haar is o.a. verschenen: ‘& e Chinese Minority of Indonesia’, in
Encyclopedia of the Chinese Overseas, Lynn Pan, ed., (Singapore 1998); ‘Bangka Tin and
Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island’ (Singapore: 1992); ‘Southeast
Asia: A Concise History’ (London 2000); ‘Golddiggers, Farmers, and Traders in Pontianak
and the “Chinese Districts” of West Kalimantan, Indonesia’ (Ithaca NY 2003) and ‘Anti-
Chinese Violence in Java during the Indonesian Revolution, 1945-49’, Journal of Genocide
Research 14 (2012).

Drs. Yap Kioe Bing is arts infectieziekten-bestrijding, zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de
Chinezen. Over zijn vader verscheen in 2011 zijn boek ‘Mijn vader uit Semarang’. Hij is
secretaris van de Stichting voor het Chinees Indonesisch Erfgoed.

Dr. Willem van der Molen is onderzoeker bij het KITLV en hoogleraar Filologie en Oud-Javaans aan de
Universitas Indonesia. De opium hee! Ko Ho Sing rijk gemaakt maar ook tot de bedelstaf
gebracht. Zo zagen zijn tijdgenoten het. Hoewel hun indruk feitelijk juist was, was er in
werkelijkheid veel meer dat Ko Ho Sing bezighield en inspireerde, en zijn leven betekenis
gaf. Wat dat was, vertelt Willem van der Molen aan de hand van Ko Ho Sing’s biogra” e, die
omstreeks 1970 opgedoken is.

Drs. Kees van Galen studeerde geschiedenis in Nijmegen en Amsterdam. Aan de UvA studeerde hij af in
de Moderne Aziatische Geschiedenis met een doctoraal thesis “Geschiedenis van de Chung
Hwa Hui 1911-1962”, over de Chinese studentenvereniging, opgericht in 1911 door en voor
Chinese studenten uit Indonesië.

Siuli Ko studeerde Latijns-Amerika studies, specialisatie Ontwikkelingsstudies in Utrecht, maar werd
gegrepen door de internet-hausse eind jaren ’90. Zij kwam via KPN in de nieuwe media /
kunst & technologie sector terecht waar zij nu werkt als freelance producent voor een breed
scala van events, festivals en (kunst)projecten. Zij was en is actief als party-organisator, labeleigenaar,
artist manager, distributeur van vinyl en …DJ. Dat laatste is geen wonder, want
muziek is altijd haar grootste passie geweest.