Schenkingen3 – Vrouwenclub Chung Hua Fu Nu Hui uit Semarang

Datum schenking        : 12 juli 2019

Schenker                     : de heer Liem Sik Jauw

Schenking

13 foto’s van de Semarangse Vrouwenclub Chung Hua Fu Nu Hui (中华妇女会)

De foto’s van de Vrouwenvereniging tonen onder andere de jubileumviering in 1953, het jaar van haar 15-jarig bestaan. De overige foto’s geven een beeld van de verschillende bijeenkomsten, activiteiten en excursies van de club. Drie foto’s zijn genomen door de bekende Semarangse fotostudio: Tan Tat Hin-studio.

Toelichting

In 1953 was mevrouw Goei Ing Hong (geboren Be Soen Nio) de voorzitter van deze Vrouwenclub in Semarang. Op de bestuursfoto (foto 1) is zij de 5de van links. Zij was in Semarang onder andere bekend vanwege haar vele sociale activiteiten. Zij werd voor haar werk geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar, de 6de van links, staat mevrouw Liem Lian Kie (geboren Oen Djian Nio). Zij is de grootmoeder van de schenker. De club die vele leden telde had verschillende subclubs, waaronder een toneelclub en een zwemclub. In 1941 werd een excursie georganiseerd naar Tawangmangu, een bergdorp in Midden-Java en in 1953 naar het Toba-meer in Sumatra. Bij het laatste uitstapje stond een boottochtje over het meer ook op het programma.

De foto’s geven een indruk van het sociale clubleven van Chinese vrouwen in Semarang in de vijftiger jaren. De club werd gezien haar 15-jarige jubileum in 1953 in 1938 opgericht. Gezien het grote aantal leden voorzag de club in een behoefte. Er was een breed aanbod van activiteiten waar de vele leden aan konden deelnemen. Het aanbod was gericht op de individuele ontwikkeling van de leden.  Er werden echter bijvoorbeeld ook uitstapjes buiten Semarang georganiseerd.

Belang van de schenking

Er is weinig bekend over Chinese vrouwenverenigingen en hun activiteiten. De bijdrage van Liem Hoo Soei over de kookles in 1936 van de Yogyase Chinese vrouwenvereniging Tiong Hoa Hoe Lie Hwee, opgericht in 1932 is het enig andere voorbeeld dat wij kennen (Rubriek Foto met Verhaal 3: Kookles in Yogya (1936).

Mevrouw Goei Ing Hong staat ook op de foto in Foto met verhaal 23: ‘Twee elites in de nadagen van het koloniaal tijdperk’ waar zij ‘oma Goei’ wordt genoemd.

Foto’s bij schenking Liem Sik Jauw

Foto 1 Groepsfoto van 12 vrouwen

Bestuur Chung Hua Fu Nu Hui waktoe bikin Toneel (Bestuur Chung Hua Fu Nu Hui tijdens toneelvoorstelling)

Foto 2 Groepsfoto bij een gedekte tafel

Foto 3 Groepsfoto van een volle zaal

Chung Hua Fu Nu Hui 15 Tahun Jubileum (Chung Hua Fu Nu Hui 15-jarig jubileum)

Foto 4 Groepsfoto bij het zwembad

Chung Hua Fu Nu Hui Bagian Bernang (Chung Hua Fu Nu Hui afdeling zwemmen)