Schenkingen2 – Programmaboekje

Voorzijde Programmaboekje

Uitsnede van de voorzijde van het programmaboekje

Datum schenking : 15 april 2017

Schenker : Lie Kong Ing

Schenking

Programmaboekje over verschillende activiteiten ter ere van het 50-jarig lustrum van de Chung Hwa Hui Tsa Chih (中華會雜誌) in 1961. Het zijn de aankondigingen van sportwedstrijden in het Spinozalyceum in Amsterdam op 14 oktober, een auto-puzzelrit op 15 oktober, een receptie in de dierentuin van Den Haag op 20 oktober, gevolgd door een lezing van mevrouw Thung-MacDonald over de reis van Prof. Thung door China en een Lustrumbal in het Casino in Noordwijk aan Zee op 21 oktober.

Toelichting

De vereniging Chung Hwa Hui was in 1911 opgericht en bestond in 1961 50 jaar. Het Bestuur bestaat in 1961 uit Lie Kong Ing (voorzitter), Tan Hauw Gie (secretaris), Tjiong Hoey Lan (thesaurier), Teng Khoen Ho, S.S. Thee en Go Ing Hien. De lustrumcommissie bestaat uit Tjoa Hin Soey, Tan Hian Lee, Liem Sioe Liep, Kan Sioe Ling en Tan Bing Swan.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren de meeste Chinezen uit Nederlands-Indië die in Nederland waren studenten en zij waren vrijwel allemaal lid van de Chung Hwa Hui. Na de oorlog werd het ledental gestaag kleiner. Rond 1955 stopte de activiteiten van de vereniging. In 1961 was er weer een korte opleving van de activiteiten. Er werd getracht de onderlinge cohesie van het steeds groter aantal Chinezen dat uit Indonesië naar Nederland kwam te versterken. Deze onderlinge cohesie werd echter op andere manier gevonden en niet zo zeer via de Chung Hwa Hui. In 1962 stopten alle activiteiten definitief. 

In 2011 werd de Chinese Studentenvereniging Chung Hwa Hui opgeheven. Tot dat jaar was Lie Kong Ing bewindvoerder.

Belang van de schenking

De geschiedenis van de Chung Hwa Hui in Nederland is van belang omdat vele (voor)ouders van de huidige generaties in Nederland lid zijn geweest van de Chung Hwa Hui. 

Verdere informatie

Thung Tjeng Hiang (1897-1960) was werkzaam op het gebied van planten­ziekten en -ziekteverwekkers, met name virussen. Hij was de eerste hoogleraar in de virologie ter wereld en in 1949 in Wageningen benoemd. 

Een geschilderd portret van Thung Tjeng Hiang.

Bronnen 

Kees van Galen De geschiedenis van de Chung Hwa Hui (1989)

Lie Kong Ing, gesprek met Patricia Tjiook-Liem 11 oktober 2020