Tradities en Cultuur36 – Chinese Festivals 5/6 – Cio Ko / Sembahyang Rebutan — Geestenfeest

Reboetan festivities, circa 1900, Surabaya; KITLV: 151246

Dit festival wordt vaak gevierd op “Cit Gwee Pua”, de vijftiende dag van de zevende maand van de maankalender.  Men denkt dat de poorten van de onderwereld gedurende de hele zevende maand geopend zijn en dat de “geesten” dan vrij rondlopen en onheil stichten waar ze maar willen.

In het traditionele Chinese denken zijn er twee soorten van geesten: voorouders en schimmen.  Schimmen zijn geesten die niemand hebben om voor hen te zorgen.  Het is daarom noodzakelijk deze schimmen te gunstig te stemmen door dezelfde geschenken aan hun te bieden als aan de voorouders.  Deze traditie is een voortzetting van “respect voor ouderen” naar anderen in de samenleving want welwillendheid en burgerschap worden beschouwd als deugden en voorbeelden van goede daden.   

Omdat deze maand als ongunstig wordt beschouwd, vermijden velen dus belangrijke gebeurtenissen zoals het opzetten van een bedrijf, een verhuizing of een huwelijk.  Ouders waarschuwen hun kinderen ’s-nachts niet achteloos rond te lopen, niet in zee te zwemmen en niet naar verlaten plaatsen te gaan uit angst dat deze schimmen hen zouden kunnen schaden.

Geen enkel ander festival brengt meer grootschalige gemeenschapsfeesten met zich mee dan dit festival.  Omdat de offers bij de gemeenschapsfeesten vaak aan de armen worden gegeven en de mensen alles pakken wat ze kunnen pakken, staat dit festival ook bekend als “Sembayang Rebutan”.  Het woord “rebutan” komt van het Indonesische werkwoord “rebut”, dat “pakken” betekent.

Christopher Ng

Reboetan festivities, circa 1900, Surabaya; KITLV: 151246
Reboetan festivities, circa 1900, Surabaya; KITLV: 151246

Sources:
Oei, H.K. (1998). Kind van het Land: Peranakan-Chinezen in drie culturen.  Rotterdam:  Indonet.
Tan, G.L. (1963). The Chinese of Sukabumi: a study of social and cultural accommodation. New York: Monograph Series.
Wibisono, L., Northmore, M., Tjahyadi, R. And Jonathan, M. (eds) (2012). Indonesian Chinese Peranakan: a cultural journey. Jakarta: Indonesian Cross-Cultural Society and Intisari.