NieuwsbrievenNieuwsbrief Nr 1, augustus 2014

Publieksmiddag KITLV-Chinese Indonesian Heritage Center

De tweede publieksdag op 11 april in het Lipsiusgebouw in Leiden was opnieuw een succes. Meer dan 300 bezoekers woonden deze middag bij. Naast oude bekenden waren ook veel nieuwe gezichten te zien. Ook de jongeren onder ons tonen belangstelling en dat is een positieve trend. De reacties uit het publiek waren unaniem enthousiast. Men vond het programma gevarieerd en boeiend: presentaties van de conservator van het museum van Volkenkunde Francine Brinkgreve en van Pim Westerkamp, conservator van het Tropenmuseum; de problematiek van de meervoudige nationaliteit door prof. Ko Swan Sik; historische filmbeelden uit Semarang (een schenking van H.H. Yap); ‘De lokroep van de muziek’, een verhaal van Pay-Uun Hiu over haar vader, violist in het Concertgebouworkest en een levendig verhaal over de opkomst van het familiebedrijf Go-Tan door directeur Go Swan Bing. De middag werd feestelijk afgesloten met een optreden van de jongste generatie: de veelbelovende zangeres Ai Ming Oei. Alle optredens droegen bij aan een bijzonder geslaagde middag. Met deze bijeenkomst heeft het CIHC zijn bestaansrecht definitief bewezen en het KITLV hoopt de samenwerking nog vele jaren voort te zetten. De tweede publieksdag werd mede mogelijk gemaakt door de afdeling onderzoek KITLV, de Vereniging KITLV en de Stichting voor het ChineesIndonesisch Erfgoed.

Publieke relaties

Een belangrijke taak van het CIHC is het vergroten van de aandacht voor haar doelstellingen. Met lezingen en publicaties slaagt het CIHC erin naamsbekendheid te verwerven bij een steeds groter publiek. Hieronder een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar. Jakarta Post, januari 2014 Lina Sidarto publiceerde ‘Chinese-Indonesians dig into their past in the Netherlands’ in de Jakarta Post. Ook in Indonesië neemt de belangstelling voor het CIHC toe. Le Banian, nr 17, juni 2014 In het Franse tijdschrift ‘Le Banian, publication semestrielle de l’association Franco-Indonésienne’ verscheen ‘Ces jours-là étaient un enfer pour nous, Chinois! Fragments de la vie de Dr Go In Tjhan dans la période de 1937-1946’ van Maya Liem. Go In Tjhan leidde een medische hulpexpeditie vanuit Nederlands-Indië naar Zuid-China dat was aangevallen door Japan. Uitgebreide informatie over dit artikel vindt u op onze website, onder Foto met verhaal: ‘Indische Ambulance Missie in China‘. Tong Tong Fair, juni 2014 Evenals voorgaande jaren was het CIHC vertegenwoordigd in het programma van de jaarlijkse Tong Tong Fair in Den Haag. Pay-Uun Hiu interviewde drs. Twie Tjoa, voormalig voorzitter van ZAMI (Platform van zwarte-, migranten en vluchtelingenvrouwen). Het publiek volgde ademloos het relaas van haar jeugd in Surabaya, aanvankelijk prettig en onbezorgd, maar halverwege de jaren vijftig sloeg de stemming om en begon zij het leven in Indonesië als steeds beklemmender te ervaren. De familie vluchtte naar Suriname en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Een ander lid van ons CIHC-team, Christopher Ng, hield een lezing over de ‘Shanghai dress and the peranakan’. Hij gaf een rijk geïllustreerd verslag van de ontwikkeling van de cheongsam, ook wel qipao genoemd, die nog steeds niets van haar aantrekkingskracht heeft verloren. East Down Under, nr 2, zomer 2014 Het blad ‘East! Down Under’ magazine over Azië en Oceanië, wijdde een artikel aan de publieksdag: ‘Speurtocht naar voorouders’, dat u op Facebook kunt nalezen.

www.cihc.nl en Facebook

Christopher Ng beheert een nieuwe rubriek: ‘Tradities en cultuur’ op onze website. Meer informatie over Christopher Ng vindt u onder ‘Nieuws 6 april 2014’. Bent u al vriend van ons op Facebook? U kunt de vele leuke foto’s bekijken van de publieksdag en kennis nemen van interessante notities en bijdragen van onze Facebookvrienden.

Colofon Redactie: Ing Lwan Tan. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CIHC. Vragen en opmerkingen kunt u mailen cihc.kitlv@gmail.com