NieuwsbrievenNieuwsbrief Nr 3, november 2015

FX Harsono – kunstenaar en onderzoeker, presenteert zijn onderzoek

Chinees-Indonesische kunstenaar FX Harsono (Blitar, 1949, gelauwerd met de Prins Claus Award 2014), ontvanger van een CIHC/KITLV fellowship, was gedurende de zomer in Leiden voor archiefonderzoek naar de effecten van de Indonesische revolutie op Chinese gemeenschappen op Java (1948-1949). Het geweld tegen de Chinezen in deze periode, ter herinnering waarvan op verschillende plaatsen op Java gedenktekens zijn opgericht, neemt een grote plaats in zijn werk in. Het resultaat van zijn onderzoek presenteerde hij op 30 juni in het KITLV in Leiden. Harsono ontdekte voor zijn onderzoek belangrijk materiaal in het Nationaal Archief. Mevr. Lioe Hesseling was hem behulpzaam met de vertaling van de Nederlandse tekst.

2016-05-01 22_33_37-NB_3_2015_10.pdf

FX Harsono, derde van links, leden en medewerkers van het CIHC en KITLV, 30 juni, 2015

16 april 2105 – Evenement CIHC & Museum Volkenkunde

Op 16 april organiseerde het CIHC in samenwerking met het Museum Volkenkunde een lezingenmiddag ter gelegenheid van de opening van de door het Museum Volkenkunde ingerichte tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit Indonesië in Nederland’ en de officiële overdracht van de poststukkencollectie (1865-1949) van dhr. Han T. Siem aan het CIHC/KITLV.

De middag werd geopend met een interview met Patricia Tjiook-Liem over haar recente publicatie: Sih Khay Hie, een firma en een familie, Amsterdam 2015. De firma Sih Khay Hie was jarenlang een begrip in de stad Semarang. De geschiedenis van het bedrijf, beschreven vanaf de oprichting door de overgrootvader van de schrijfster tot en met de teloorgang van de firma in de jaren zeventig vormt de kern van het boek. Het interview werd gevolgd door een boeiende lezing van dhr. Han T. Siem over de ontwikkeling en de activiteiten van de Chinese bevolkingsgroep in Nederlands-Indië aan de hand van hun correspondentie (1865-1949).

2016-05-01 22_34_58-NB_3_2015_10.pdf

Twee poststukken uit de collectie Siem Tjong Han

Francine Brinkgreve, conservator Museum Volkenkunde, sloot de middag af met een lezing over de tentoongestelde objecten, zoals ‘Bruidskostuum en andere geschenken van de familie Kan-Han-Tan’ en voorwerpen uit de eigen collectie. Aanleiding voor de tentoonstelling was de schenking van dhr Sioe Yao Kan aan het museum. Na afloop van de lezingen vond de officiële overdracht plaats van de collectie Siem Tjong Han aan de collectie van het CIHC/KITLV in beheer bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Vervolgens opende Stijn Schoonderwoerd, directeur van het Museum Volkenkunde, de tentoonstelling ‘Verbinding tussen twee culturen: Chinezen uit Indonesië in Nederland’. Deze eerste peranakan-tentoonstelling in Nederland is te bezichtigen tot en met 17 januari 2016.

2016-05-01 22_35_58-NB_3_2015_10.pdf

Traditionele kostuums voor bruid en bruidegom, erfstukken van de familie Kan-Tan-Han

De volledige tekst van het interview met Patricia Tjiook-Liem en de lezing van Francine Brinkgreve kunt u lezen op onze CIHC website: http://www.cihc.nl/13/Nieuws

CIHC – Mondelinge Geschiedenisproject

Sinds 2013 verzamelt het Mondelinge geschiedenisproject levensverhalen van Chinezen uit Indonesië die zich blijvend in Nederland hebben gevestigd. Het CIHC vindt het van belang dat deze levensverhalen niet verloren gaan. Ze blijven bewaard voor het nageslacht en vormen de basis voor nader historisch onderzoek. We hebben inmiddels 30 levensverhalen op audiobanden vastgelegd met een gemiddelde lengte van drie uur per interview. Voor meer informatie over dit project kunt u met ons contact opnemen: cihc.kitlv@gmail.com

Kester Freriks, Echo’s van Indië

Ter gelegenheid van de viering van de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheidsdag van Indonesië dit jaar verscheen het boek van journalist en schrijver Kester Freriks ‘Echo’s van Indië, De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen’, 240 p., Atheneum 2015. Het CIHC verleende medewerking aan het hoofdstuk over de Chinezen: ‘Duizend scherven Chinees porcelein’. Hierin zijn de interviews opgenomen van Kwee Hin Goan en Hans Go.

Loterij georganiseerd door de Stichting voor het Chinees Indonesisch Erfgoed.

Het bestuur van de Stichting is de directie van hotelketen Tugu zeer erkentelijk voor hun gulle donatie in natura: een verblijf van vijf dagen in hun luxe hotels op Bali en Lombok. De stichting organiseerde een loterij, de baten waarvan ten goede komen aan de activiteiten van het CIHC. De uitslag van de loterij is inmiddels bekend: de gelukkige winnares van het vijfdaagse verblijf is mevrouw Jang Liem.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Chinese Indonesian Heritage Center. Contact: cihc.kitlv@gmail.com