NieuwsbrievenUitreiking Cultuurfonds Onderscheiding

Cultuurfond onderscheiding

Aan mr. dr. Patricia Tjiook-Liem zal op 3 juni de Cultuurfonds Onderscheiding (voorheen Zilveren Anjer) worden uitgereikt.

Deze bijzondere onderscheiding van het Cultuurfonds (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds) wordt toegekend aan enkele personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor cultuur of natuur.

Patricia Tjiook-Liem heeft dertien jaar geleden Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) opgericht om het materiële en immateriële erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland te behouden. Zij is er sindsdien inspirerend en leidend voorzitter van. Vanuit deze positie heeft zij zeer volhardend het belang van de geschiedenis en de aanwezigheid van Chinezen uit Indonesië in Nederland aangetoond.

De geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland was een verborgen en vergeten verhaal. De eerste generatie migranten sterft uit en daarmee dreigt hun kostbare en historische erfgoed – voorwerpen, kleding, recepten, foto’s, films, boeken en verhalen – verloren te gaan. Omdat de eerste generatie veel energie had gestoken in hun succesvolle integratie raakte dat verleden op de achtergrond. Nu kennis daarover verloren lijkt te gaan, realiseren jongere generaties zich dat zij afgesneden dreigen te worden van dat verleden, dat echter een belangrijk bestanddeel van hun identiteit blijft. Chinezen uit Indonesië in Nederland hebben een drievoudige identiteit in wisselende combinaties, vanuit het Chinese moederland, het Indonesische geboorteland en het Nederlandse studie- en geboorteland. Dat kan een verrijking zijn, maar soms ook een worsteling. Het is belangrijk dat er bronnen zijn waaruit kennis en achtergrond geput kan worden om de herkomst van identiteit van Chinezen uit Indonesië in Nederland te begrijpen.

Het is de grote verdienste van Patricia Tjiook-Liem om de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland aan de vergetelheid te ontrukken. Haar motto daarbij is: ‘Zonder een vastgelegde geschiedenis word je vergeten’. Naast haar voorzitterschap heeft zij meerdere boeken geschreven en houdt zij geregeld voordrachten en spreekt zij haar uitgebreide netwerk aan om het belang van deze specifieke geschiedenis te benadrukken. En daarmee heeft zij bijgedragen om Chinezen uit Indonesië in Nederland hun afkomst en achtergrond te helpen vinden. Ook heeft zij Nederland een grote dienst bewezen door voor het land een stuk onbekende geschiedenis te onthullen.

De grote publieke belangstelling waarin het CIHC zich mag verheugen bewijst het maatschappelijk belang van dit centrum dat uitsluitend door vrijwilligers wordt bemenst. Patricia Tjook-Liem was en is bij dit alles de drijvende kracht. Zonder haar grote kennis en onvermoeibare inzet zou het succes van het CIHC niet gerealiseerd zijn.

Wij feliciteren haar van harte met deze haar terecht toegekende bijzondere onderscheiding.

annulering TTF

Tong Tong Fair

Waarschijnlijk bent u reeds op de hoogte van het teleurstellende bericht dat de Tong Tong Fair voor dit jaar is geannuleerd.

De presentaties van Linawati Sidarto en Yap Kioe Bing vervallen hiermee ook.

Publieksdag

Save the date Publieksdag 2024

Tenslotte wijzen we u nog op de datum van de Publieksdag:

Zaterdag 28 september, van 13.00 tot 17.00 uur

Lipsius Gebouw, Leiden Universiteit
Cleveringaplaats 1 2311 BD Leiden

Nader bericht volgt.