NieuwsbrievenNieuwsbrief nr. 9, december 2020

Vernieuwde website

Beste vrienden en donateurs van het CIHC,

Na een lange stilte zult u zich misschien afvragen of het CIHC nog wel bestaat. Ja, daarom sturen wij u dit bericht om u te laten weten dat we er nog steeds zijn en op de achtergrond activiteiten aan het ontwikkelen zijn. Corona heeft roet in het eten gegooid van onze voornemens. We hebben u niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Zo is helaas de publieksdag die afgelopen juni gepland stond niet door kunnen gaan. Maar we zijn wel bezig geweest. Enige voorbeelden daarvan vermelden we hieronder.

Onze website (www.cihc.nl) is vernieuwd. Hij is nu overzichtelijker, toegankelijker en fraaier. Regelmatig worden er nieuwe afleveringen van Foto met Verhaal geplaatst. Ook vragen wij u om niet te schromen om zelf een interessant verhaal bij een foto te schrijven. U kunt het insturen naar info@cihc.nl

In de rubriek Tradities en Cultuur wordt maandelijks een aflevering van de tiendelige serie over de ontwikkeling van Kleding van de Chinese gemeenschap in Nederlands-Indië geplaatst. Auteur Christopher Ng, lid van het CIHC-team, toont met deze boeiende reeks zijn grote kennis van peranakan kleding en textiel.

Onder het kopje Archief – Verbinding van Culturen, bovenaan in de website balk vindt u interessante voorbeelden van Indonesische peranakan kunst en -gebruiksvoorwerpen. De vermenging van de Indonesische en de Chinese cultuur toont zich in vele fraaie objecten en is een materiële uiting van het cultureel erfgoed van de Chinezen in Indonesië. Hoewel de rubriek al langer bestaat, zou deze aan uw aandacht ontsnapt kunnen zijn.

Nieuw is wel de rubriek Schenkingen. Daarin wordt verteld over binnengekomen schenkingen. Het CIHC bemiddelt om archieven, verzamelingen en objecten, die van belang zijn als cultureel erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland, een veilig onderkomen te bieden, dat toegankelijk is voor komende generaties.

Het boek Een Foto Vertelt was een groot succes, maar daardoor helaas uitverkocht. Dankzij meerdere donaties was het mogelijk het boek tegen een redelijke prijs te verkopen. Het CIHC zoekt nog naar mogelijkheden voor een herdruk. 

Het project Mondelinge Geschiedenis (afgekort als Mongesch) is afgerond en overgedragen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden, alwaar ook de wereldberoemde Asian Library is gevestigd. Het omvat de mondelinge levensgeschiedenis van 39 Indonesische Chinezen in Nederland. De interviewers van het CIHC hebben een gigantisch werk geleverd en zij hebben een belangrijk, uitstervend stuk Chinees-Indische geschiedenis veiliggesteld voor toekomstige generaties. De geluidsopnames zijn met schriftelijke motivatie toegankelijk bij de UB-Leiden.

Aan een boek over de niet eerder uitgebreid beschreven geschiedenis van de Chinezen in Indonesië naar Nederland, wordt op het moment door leden van het CIHC team gewerkt. We verwachten de publicatie hiervan eind 2021 of 2022.

Over 2021 valt op dit moment niets met zekerheid te zeggen, dus ook niet of een lijfelijke publieksdag dan mogelijk is. We berichten u zodra we meer weten.

Lezing. Op 13 maart 2021 om 14.00 uur zal de zogenaamde Indië lezing voor de tiende keer georganiseerd worden door het Comité 4/5 mei Amsterdam Zuid-Oost. Het onderwerp zal de Chinezen in Indonesië betreffen. Onze voorzitter Patricia Tjiook-Liem zal een lezing geven over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Aan een aanvullend programma wordt nog gewerkt. Dit symposium vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143. Tevoren aanmelden is noodzakelijk, de belangstelling is gewoonlijk groot. Wanneer de regels tegen die tijd fysieke aanwezigheid niet toestaan, zal de middag als webinar worden uitgezonden. Ook daarvoor is aanmelding vereist.

Om de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het CIHC te verbeteren hebben wij een professionele webmaster aangesteld, die de website heeft vernieuwd. U begrijpt dat dit kosten met zich meebrengt. Hoewel alle andere activiteiten om het cultureel erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland te behouden, vrijwillig en om-niet worden verricht, zijn ook hier vaak kosten aan verbonden. Uw donatie wordt daarom zeer op prijs gesteld, want wij zijn ervan afhankelijk. 

Al onze donateurs, de vaste- en de gelegenheids-, bedanken wij zeer hartelijk voor hun bijdrage.

Rest ons u prettige feestdagen te wensen en een goed en gezond 2021.

Bankrekening nummer CIHC: NL12INGB 0006 2794 87