NieuwsbrievenNieuwsbrief Nr. 6, april 2018

Vooraankondiging Publieksdag, 28 juni 2018
Het CIHC organiseert een publieksdag in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) op donderdagmiddag 28 juni 2018 in Leiden. U kunt zich hiervoor nog niet inschrijven, maar noteer deze dag alvast in uw agenda. Het CIHC-team zal opnieuw voor een aantrekkelijk programma zorgen. Onderzoekers zullen een tip van de sluier oplichten van hun onderzoek naar de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië. Daarnaast zal het CIHC de resultaten van een aantal van haar projecten bekendmaken. Er zal ook weer aandacht zijn voor beeldmateriaal en cultuur. Het officiële programma en de mogelijkheid voor inschrijving zullen circa een maand voor de Publieksdag worden verzonden.

Publicatie: Steve Haryono ‘Perkawinan Strategis’, Rotterdam 2017
‘Perkawinan Strategis’ is het resultaat van een jarenlange zoektocht naar en nauwgezet onderzoek van uitgebreide genealogieën van diverse Chinese families in Nederlands-Indië. Steve Haryono is erin geslaagd in kaart te brengen hoe families van Chinese officieren en andere vooraanstaande families in de 19de en 20ste eeuw op Java door huwelijken met elkaar verbonden waren. Dit in het Indonesisch geschreven boek is een waardevol document over het leven van de Chinezen in de koloniale tijd. We hebben het geluk het boek te kunnen aanbieden tijdens de CIHC Publieksdag voor slechts E.15,00.
De opbrengst wordt door Steve Haryono gedoneerd aan Stichting CIHC.

_______________________________________________________________________
Verslag CIHC-UB Leiden Asian Library middag
Op 9 maart vond de CIHC-UBL lezingenmiddag plaats ter kennismaking van en nadere informatie over verzamelingen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië. Gastsprekers waren prof. Leonard Blussé van Oud-Alblas en dr Tom Hoogervorst. De middag was zeer goed bezocht en werd afgesloten met een levendige borrel.

Dr. Patricia Tjiook-Liem heette conservator Dr. Doris Jedamski en prof. Henk Schulte Northolt, CIHC sponsoren en vrienden welkom. De Asian Library is een ware schatkamer van materialen, die bewaard en ontsloten dienen te worden. Hier ligt de uitdaging van zowel ‘schatbewaarders’ als ‘schatgravers’. Sinds 2014 worden schenkingen aan het CIHC toevertrouwd aan de collecties van de UB Leiden.

Dr. Marije Plomp, vakreferent Zuid- en Zuid-Oost Azië, schetste kort de geschiedenis van de universiteitsbibliotheek Leiden, de oudste bibliotheek van Nederland. De collectie bevat 5 miljoen boeken, 550 databases, 50.000 digitale tijdschriften en nog veel meer. De Asian Library is de grootste Aziatische bibliotheek ter wereld en bestaat uit drie collecties:
– de collectie van de bibliotheek Leiden
– de grootste collectie Indonesisch materiaal ter wereld van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
– de collectie van het KITLV, bestaande uit 1 miljoen boeken en 200.000 gedigitaliseerde foto’s en kaarten.

Prof. Blussé, sinoloog/historicus, bekend van zijn inspanningen voor het behoud van het Kong Koan archief, stelde dat ‘de laatste jaren in Leiden over geen bevolkingsgroep zoveel belangwekkends is gepubliceerd als over de fascinerende Chinees-Indonesische gemeenschap’.
Maar de uitgebreide collecties in de UB Leiden rechtvaardigen nog veel meer onderzoek. De laatste publicatie van prof. Blussé, de geannoteerde Engelse vertaling van de Kai Ba Lidai Shiji, the Chinese Annals of Batavia, 1610-1795, Brill, 2018, is hier getuige van. Het is een verslag van de unieke geschiedenis van de Chinese gemeenschap in Batavia van een secretaris van de Kong Koan, die geen blad voor de mond nam.

Tom Hoogervorst, verbonden aan het KITLV, is onderzoeker van de Sino-Maleise literatuur in de KITLV collectie, bestaande uit 1500 boeken. De gehele collectie is gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. Sino-Maleise teksten gaan dikwijls over wereldse onderwerpen en zijn daarom een waardevolle bron van informatie over het leven van alledag in Zuid-Oost Azië. Ook in gedigitaliseerde kranten is veel te vinden dat informatie biedt over het koloniale verleden. Van bijzonder belang is het digitale Repositorium met 1400 databases foto- en ander materiaal, dat nu in wording is.
Naast de lezingen verzorgde de Asian Library een ‘pop-up’ tentoonstelling van een selectie uit de bibliotheek, met dank aan Marc Gilbert, conservator.
Tevens gaat heel veel dank uit aan Marije Plomp, Maya Liem, Wiwi Tjiook en Swanny Thee voor de organisatie en uitvoering van deze bijzondere middag.

_______________________________________________________________________
TIPS

Lidmaatschap Universiteitsbibliotheek Leiden
Het lidmaatschap voor de UB Leiden staat open voor iedereen en kost E. 30,00 per jaar. U kunt overwegen voor E. 33,00 lid te worden van de Vereniging KITLV, waarin het gebruik van de collecties van de UB Leiden is inbegrepen. Als vriend van het KITLV kunt u dus niet alleen de activiteiten van het KITLV (seminars, lezingen, publieksdagen) bijwonen, maar bent u ook lid van de UB Leiden.
Voor meer informatie zie:  http://www.kitlv.nl/nl/word-lid/

Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, Universitas Indonesia, Vol 18, No’s 1, 2, p. 580
Dit speciale dubbelnummer, met als thema ‘Chinese Indonesians in historical perspective’, kunt u bestellen door contact op te nemen met:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
yayasan_obor@cbn.net.id (www.obor.or.id) of te bellen of faxen naar:
T.: +62 21 31926978    F.: +62 21 319224488