NieuwsbrievenNieuwsbrief Nr 2, maart 2015

16 april, 2015 CIHC evenement in het Rijksmuseum van Volkenkunde

Donderdag 16 april organiseert het CIHC samen met het Rijksmuseum Volkenkunde (RMV) in Leiden een evenement. Houdt u de datum vast vrij in uw agenda, nadere informatie volgt binnenkort. Het evenement vindt plaats in het kader van een nog te openen tentoonstelling rond het huwelijk en de huwelijksgebruiken van Peranakan Chinezen in Indonesië. Centraal staat daarin het door Sioe Yao Kan aan het RMV geschonken bruidskleed van zijn grootmoeder. Het evenement zal opgeluisterd worden door interviews met vertegenwoordigers uit drie generaties. Daarnaast zal de overdracht plaatsvinden aan het CIHC van de schenking van Han T. Siem (Siem Tjong Han) van zijn collectie van ongeveer 125 poststukken van Chinezen in Nederlands-Indië tussen 1880 en 1950. De heer Siem zal ter gelegenheid van de overdracht een presentatie over zijn collectie houden.

Laatste nieuws: FX Harsono ontvangt een CIHC-KITLV fellowship

In 2014 behoorde de Indonesisch-Chinese kunstenaar FX Harsono (Blitar, 1949) tot de laureaten van het Prins Claus Fonds en ontving mede de Prins Claus prijs uit handen van prins Constantijn. Het Fonds eert kunstenaars wiens culturele en artistieke acties een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun land. De kunstenaar was hiervoor uit Indonesië overgekomen. Ondanks zijn drukke agenda vond het CIHC hem bereid om een lezing te houden ten huize van Patricia TjiookLiem over zijn meest recente kunst over en onderzoek naar de lotgevallen van de Chinese bevolking tussen 1948 en 1949. Hierover is bij het grote publiek nog weinig of niets bekend. Harsono maakte indrukwekkende en aangrijpende installaties gebaseerd op gedenktekens, gekalligrafeerde grafschriften en verhalen van overlevenden. Zojuist is bekend gemaakt dat FX Harsono een CIHC-KITLV fellowship is toegekend dat hem in staat zal stellen om deze zomer in Nederland archiefonderzoek te doen naar de effecten van de Indonesische revolutie op Chinese gemeenschappen op Java.

Publicatie: Sih Khay Hie, een firma en een familie, 2015, 104 p.

De firma Sih Khay Hie begon in 1880 als een eenmanszaak. Deze groeide uit tot een bloeiend familiebedrijf dat tenslotte in 1970 ophield te bestaan. De overige hoofdstukken zijn gewijd aan verschillende aspecten van de familie, zoals de emigratie, de tradities en de sociale betrokkenheid, het wonen in Semarang en het familieleven. Voor dit boek heeft de auteur (Patricia Tjiook-Liem, achterkleindochter van Sih Khay Hie) geput uit interviews, familiedocumenten en uit het door haar verrichte onderzoek. Het boek is vormgegeven door haar dochter Mei Lan Tjiook, die met haar foto’s voor een belangrijke toevoeging en verrijking van de tekst zorgde. Een Engelse versie van dit boek zal binnenkort verschijnen. Meer informatie en bestelmogelijkheid vindt u op de website: http://www.woodstones.eu

Colofon
Redactie: Ing Lwan Tan. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CIHC. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar cihc.kitlv@gmail.com