Nieuws10 – Nieuws 2019-04-28

Over het boek ‘Een foto vertelt’,
het CIHC en de Tong Tong Fair :

‘Een foto vertelt’
Op 23 mei vindt op de Tong Tong Fair de presentatie plaats van ‘Een foto vertelt’, Vijftig familieverhalen van Chinezen uit Indonesië.

Het boek is ontstaan uit de rubriek ‘Foto met Verhaal’ op de website van de CIHC. In deze uitgave zijn vijftig inzendingen opgenomen. In de verhalen ligt een eeuw geschiedenis van Chinezen uit Indonesië en hun migratie naar Nederland besloten. Henk Schulte Nordholt vat de inhoud van het boek als volgt samen in zijn voorwoord:

‘De publicatie van dit boek getuigt van de ambitie van het CIHC om de migratiegeschiedenis van Chinees-Indonesische families naar Nederland vast te leggen. De foto’s met verhalen vormen vensters op het verleden. Hoe was het om in die koloniale maatschappij te leven? En hoe werd er aan dat tamelijk comfortabele leven
een einde gemaakt, tijdens de Japanse bezetting, de revolutie en de beginjaren van de Indonesische natiestaat? Wat motiveerde de migratie naar Nederland? Hoe verliep die reis, en hoe was het in Nederland? Het is een geschiedenis die in vele opzichten afwijkt
van andere migratiegeschiedenissen maar daar ook veel mee deelt: het verlies van de oude vertrouwde wereld, de breuken, de ongewisse reis, de nieuwe omgeving, en het belang van familiebanden.’

‘Een foto vertelt’ is tot stand gekomen in samenwerking met Tong Tong Publishers. Het is een aantrekkelijke uitgave geworden waarbij speciale aandacht is besteed aan een optimale weergave van de unieke foto’s die de auteurs hebben vrijgegeven uit hun familiealbum. De uitgave telt 191 pagina’s en bevat de bijdragen van 29 schrijvers.

Op donderdag 23 mei, 15.00-15.45 uur,
zal Ing Lwan Taga-Tan (teamlid en redacteur CIHC) ‘Een foto vertelt’ officieel presenteren op de Tong Tong Fair (Studio Tong Tong) in Den Haag.
Drie schrijvers, Hans Go, Ing Han Go en Ing Sioe Tan gaan met elkaar in gesprek over het thema in hun verhaal: identiteit. Lina Sidarto, freelance journalist en teamlid van het CIHC leidt het gesprek.
Het boek is te koop op de Tong Tong Fair en zal eveneens verkrijgbaar zijn via de boekhandel en online.

 

Deelname CIHC aan het programma van de Tong Tong Fair :

Teamleden van het CIHC verzorgen de volgende onderdelen van het programma van de Tong Tong Fair:

24 mei, vrijdag 13.30-14.15 uur :
Lezing van Christopher Ng over de formele en informele kleding van Chinezen in Indonesië tussen 1860 en 1960. De onderlinge samenhang in mode, samenleving en wereldgeschiedenis wordt met vele beelden uiteengezet. De lezing is in het Engels.

26 mei, zondag 19.00 uur :
Pay-Uun Hiu verzorgt een kookworkshop. Zij maakt kwee talam met een twist.

28 mei, dinsdag, 15.00-15.45 uur :
Lezing van Patricia Tjiook-Liem, ‘27 december 1949; de soevereiniteitsoverdracht en de daaruit voortvloeiende nationaliteitskeuze voor de bevolking van Indonesië’.

(Wijzigingen voorbehouden; zie voor de meest actuele informatie https://tongtongfair.nl/programma/ )

Graag begroeten wij u op deze dagen op de TongTong Fair en in de boekenstand.