Nieuws18 – Nieuws 2021-05-07

background webinar

CHINEZEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG IN INDONESIË EN IN NEDERLAND

Zaterdag 29 mei 2021 om 13.30 – 16.00 Nederlandse tijd.


Wilt u dit webinar bijwonen, dan is aanmelding vóór 26 mei 2021 verplicht via https://bit.ly/3unHoNA. Na aanmelding zal de Zoom link na 26 mei naar u gemaild worden.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor het CIHC. Dan viert de stichting haar 10-jarige bestaan. Vorig jaar kon de CIHC Publieksdag vanwege de Corona-maatregelen geen doorgang vinden. Voor dit jaar hebben we besloten om onze toevlucht te nemen tot een webinar om het 10-jarige jubileum van het CIHC luister bij te zetten. Tijdens dit webinar geven we presentaties met thema’s die passen bij de Mei-herdenkingen.


Het programma ziet er als volgt uit: 

Programma webinar 29 mei 2021

Duur: 13.30-16.00 Nederlandse tijd.

13.30 Opening: Zoom opent met een foto slide-show

14.00-14.10 Opening door moderator Lina Sidarto

14.10-14.30    Patricia Tjiook-Liem: Chinezen tijdens de Japanse bezetting.

14.30-14.45 Henk Schulte Nordholt: ‘Oude grieven, verse woede’, over het einde van de Japanse bezetting en mogelijke wortels daarin voor de Bersiap-tijd.

14.45-15.00 Pauze FILM VERTONING

15.00-15.05  Moderator opent het tweede deel van het webinar.

15.05-15.20 Melita Tarisa: Activisme van kleine groep Chinese studenten uit Indonesië in Nederland in 1930-1940.

15.20-15.45 Yap Kioe Bing: ‘Chinezen uit Indonesië tijdens de 2e wereldoorlog in Nederland: neutraal of in het verzet?’ 

15.45-15.55 Vraag en antwoord

15.55-16.00 Afsluiting


GASTSPREKERS EN HUN PRESENTATIES IN DE VOLGORDE VAN HET PROGRAMMA:

dr. Patricia Tjiook-Liem

‘ Chinezen tijdens de Japanse bezetting’.

In maart 1942 begint met de Japanse bezetting voor de bevolking van Indonesië de periode van transitie van de koloniale periode naar de Republik Indonesia. De republiek wordt direct na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 uitgeroepen. ‘Chinezen tijdens de Japanse bezetting’ zal één van de hoofdstukken zijn in het boek dat het CIHC voorbereidt over de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië. Patricia zal in haar presentatie een aantal aspecten van deze bezettingstijd belichten. Voor Chinezen was het niet alleen drie- en een half jaar oorlog, met de daarbij horende internering en het geweld, maar ook een periode van resinificatie, het geconfronteerd worden met het ‘Chinees-zijn’.   

Patricia Tjiook-Liem is voorzitter van het CIHC en doet daarnaast onderzoek naar de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië. In haar laatst verschenen publicatie ‘The Chinese from Indonesia in the Netherlands’. Wacana, 2017, komen deze drie elementen bij elkaar.

Prof. dr. Henk Schulte Nordholt

 ‘Oude grieven, verse woede’. Achtergronden bij de aanvallen op Chinezen aan het begin van de Indonesische Revolutie.

De explosieve maanden aan het begin van de revolutie, die ook wel de bersiap zijn genoemd, zal in een iets breder kader worden geplaatst door de laatste jaren van de Japanse bezetting erbij te betrekken. Daar ligt voor een belangrijk deel de verklaring voor het geweld dat eind 1945 tegen Chinezen, (Indo)Europeanen en Javaanse bestuurders losbarstte. 

Henk Schulte Nordholt is Honorary fellow bij het KITLV in Leiden waar hij tot zijn pensionering in 2019 werkte als hoofd Onderzoek. Hij is ook emeritus hoogleraar Indonesische Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Momenteel werkt hij met Harry Poeze aan een overzicht van de Indonesische Revolutie dat begin 2022 zal verschijnen. 

drs. Melita Terisa

De presentatie gaat over het leven van Chinese studenten uit Indonesië (voormalig Nederlands-Indië) in Nederland tussen 1930 en 1940.  Voornamelijk kennen we ze als een apolitieke groep die liever ‘in het algemeen neutraal’ bleef. Maar stille wateren hebben inderdaad diepe gronden. Een gebeurtenis die in het midden van 1935 plaatsvond vertelt ons het verhaal van actieve, gepassioneerde studenten die diverse politieke keuzes maakten.

Melita is een zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker gevestigd in Jakarta, Indonesië. Ze studeerde psychologie aan de University of Indonesia en Education and Child Studies aan de Universiteit Leiden. In 2020 liep ze stage bij het KITLV waarbij ze de ‘shared history’ van Nederland en Indonesië in Leiden kon bestuderen. Ze is momenteel een Collective Actions in Technology (CAiT) fellow en gaat onderzoek doen naar het (online) activisme van ‘ride-hailing drivers’ in Indonesië.

drs. Yap Kioe Bing

Er waren tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 150 en 200 Chinezen uit Nederlands-Indië in Nederland. Het waren vooral studenten. Er is weinig geschreven over hoe het hun is vergaan in die periode. Over hun eventuele activiteiten in het verzet is vrijwel niets bekend. Er zijn voor dit onderzoek families benaderd met de vraag of er iets bekend is over activiteiten van verzet tegen de Duitse bezetter. De voorlopige conclusie is dat er ook  Chinezen uit Nederlands-Indië actief waren in het verzet.

Yap Kioe Bing is in 1956 in Amsterdam geboren en heeft geneeskunde gestudeerd. Hij is werkzaam als arts Maatschappij + Gezondheid Infectieziektebestrijding. 

Hij heeft een boek geschreven over zijn familiegeschiedenis: ‘Mijn vader uit Semarang’ en is zo betrokken geraakt bij de Stichting CIHC. Hij is secretaris van de Stichting.

MODERATOR:

Lina Sidarto groeide op in Jakarta, en heeft economie en taalkunde gestudeerd in de Verenigde Staten. Daarna heeft ze als journalist gewerkt in Indonesië en Nederland. In de laatste tien jaar is ze voornamelijk werkzaam als freelance-journalist voor de Indonesische bladen Tempo en The Jakarta Post.

flyer CIHC 2021
Flyer Webinar CIHC 2021