Nieuws7 – Nieuws 2014-11-29

Per 1 juli 2014 is er voor het CIHC een nieuwe situatie ontstaan (zie hiervoor de website van het KITLV www.kitlv.nl).

De belangrijkste verandering is dat het beheer van de KITLV-collecties – waaronder de CIHC-collectie – is overgegaan naar de Universiteits Bibliotheek in Leiden (UBL). De collecties blijven eigendom van het KITLV. In de UBL is door het toevoegen aan haar eigen collecties van de collecties van het KIT-Amsterdam en van het KITLV-Leiden een zeer belangrijke concentratie ontstaan van het materiaal over Azië, NederlandsIndië/Indonesië en de Caribbean.

De taak van Jan van Rosmalen met betrekking tot de besprekingen met schenkers over hun wensen en alles wat daarmee samenhangt, is overgegaan naar mevrouw Dr. D. (Doris) A. Jedamski, conservator Zuid- en Zuidoost Aziatische Handschriften en Oude Drukken bij de UBL. Zij begeleidt nu het schenkingstraject en continueert het acquisitiebeleid waarbij voor iedere schenker/schenking maatwerk wordt nagestreefd. Alle wensen zijn bespreekbaar. Verder verandert er weinig. Het CIHC blijft zich inzetten voor het verzamelen van het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië en wil de CIHCcollectie verder uitbreiden en deze doelstelling uitdragen. Ook blijft het CIHC verbonden met het KITLV. En ook het samenwerkingsverband met het Museum voor Volkenkunde in Leiden wordt voorgezet. Schenkers van 3D-objecten kunnen contact opnemen met mevr. Drs. F. (Francine) Brinkgreve, conservator insulair Zuidoost-Azië.

Dr. D. (Doris) A. Jedamski, Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 17, 2311 BG Leiden. Tel. +31 (0)71 5271587 Email: d.a.jedamski@library.leidenuniv.nl

Drs. F. (Francine) Brinkgreve, Museum voor Volkenkunde, Steenstraat 1, 2312 BS Leiden. Tel. +31 (0)71 5168800 Email: francine.brinkgreve@volkenkunde.nl