Nieuws8 – Nieuws 2017-07-01

Welkom op onze vernieuwde website

Het CIHC is in 2016 als stichting verder gegaan. Onze nieuwe website reflecteert onze verzelfstandigde identiteit, maar de stichting CIHC blijft dezelfde doelen nastreven in nauwe samenwerking met het KITLV en de Universiteitsbibliotheek Leiden. Ook ons website adres blijft hetzelfde: www.cihc.nl.
Door het webbeheer is een grote krachtsinspanning verricht om de verhuizing naar de nieuwe website mogelijk te maken. Aan de invulling daarvan wordt nog steeds gewerkt. Binnenkort zal een groot deel van de informatie ook in het Engels beschikbaar zijn.
De nieuwe website is ruimer opgezet om u beter te kunnen informeren over de invulling van onze doelstellingen en onze activiteiten. De vertrouwde rubrieken ‘Foto met Verhaal’ en ‘Tradities en Cultuur’ vindt u natuurlijk terug op de nieuwe website. Nieuwe rubrieken zijn erbij gekomen. In bijvoorbeeld ‘De leestafel’ vindt u interessante artikelen die zijn aangebracht vanuit het CIHC en daarbuiten. Het archief (onder Activiteiten) geeft een overzicht van de verschillende momenten in de afgelopen jaren waarop het CIHC of individuele teamleden in het kader van haar doelstellingen naar buiten zijn getreden. Nieuw is ook de rubriek ‘Schenkingen’, waarin de informatie hierover overzichtelijk bij elkaar is gebracht. Slaat u de rubriek ‘Word Donateur’ niet over, want daar geeft de penningmeester u de informatie hoe u ons kunt steunen. Wij hebben uw steun immers nodig.
Bezoekt u onze website regelmatig: we doen ons best om alle rubrieken zo snel mogelijk op te vullen.

 

Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, Universitas Indonesia

Het CIHC was bijzonder verheugd met de uitnodiging van de redactie van ‘Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia’ een nummer samen te stellen met als thema ‘Chinese Indonesians in historical perspective’. Onder redacteurschap van Susi Moeimam (redacteur Wacana) en teamlid Maya Liem is dit themanummer deze zomer verschenen. In 22 artikelen wordt een grote verscheidenheid aan onderwerpen behandeld; de auteurs zijn verbonden aan diverse wetenschappelijke instituten in Nederland, Indonesië en Japan of zijn zelfstandig onderzoeker. Vier CIHC teamleden (Patricia Tjiook-Liem, Maya Liem, Ing Lwan Taga-Tan en Wiwi Tjiook) en vijf sprekers op onze publieksdagen hebben bijgedragen aan dit dubbelnummer: Mary Somers Heidhues, Kwee Hong Sien, Francine Brinkgreve, Willem van der Molen en Siem Tjong Han.
U zult binnenkort de artikelen van de CIHC teamleden op onze website kunnen inzien.
Meer informatie over dit speciale Wacananummer komt u via onze Nieuwsbrief tegemoet. Informatie over wijze van bestellen en kosten zal binnenkort op www.cihc.nl worden gepubliceerd onder ‘Wacana’ (Activiteiten).
De artikelen zijn online in te zien op de website van Brill: http://brill.com/waca