Nieuws2 – Nieuws 2013-06-01

Was U van plan om weer (eens) naar de Tong Tong Fair in Den Haag te gaan ?

Aankondiging: lezing van mr. dr. Patricia Tjiook-Liem over Chinese Indonesian Heritage Center op zondag 2 juni a.s. om 12.30 uur in Bibit Theater op de Tong Tong Fair, Malieveld, Den Haag.

In 2011 is het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) door het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) in Leiden opgericht. Eén van de initiatiefnemers, mr. dr. Patricia Tjiook-Liem, spreekt zondag 2 juni a.s. om 12.30 uur in Bibit Theater op de Tong Tong Fair hierover.

Het verzamelen en bewaren van het erfgoed van Chinezen uit Indonesië en hun families is de voornaamste doelstelling van het CIHC. Van deze groep, die zich doorgaans terughoudendheid opstelt dreigt de(familie)geschiedenis en het desbetreffende erfgoed over zowel de koloniale als de postkoloniale periode verloren te gaan. Op een actieve manier informeert en communiceert het CIHC via onder andere de website www.cihc.nl en een Facebook pagina ‘Chinese Indonesian Heritage Center’. In 2012 werd de eerste CIHC-Publieksdag waarin het Centrum en belangstellenden elkaar konden ontmoeten, druk bezocht.

Korte bio: Mr. dr. Patricia Tjiook-Liem promoveerde in 2009 op haar onderzoek over ‘De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indie 1848-1942’. Voor de Tong Tong Fair verzorgde zij in het kader van de Indische School in 2008 en 2009 de les Staatkunde, waarin zij voor een breed publiek uitleg gaf over begrippen die te maken hadden met de juridische status van de bevolkingsgroepen in de koloniale periode, zoals de gelijkstelling en het Nederlands Onderdaanschap. In 2010 volgde een les over de ‘Bestuurlijke verhoudingen ten tijde van de Max Havelaar”. Op dit ogenblik zet zij zich in het bijzonder in voor het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) bij het KITLV.