Nieuws1 – Nieuws 2012-08-01

Uit het grote aantal inschrijvingen en de reacties op de Publieksdag van het CIHC op 1 juni 2012 is gebleken dat er grote belangstelling is voor de doelstelling van het CIHC, namelijk het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië te behoeden voor verlies. Tot dat erfgoed behoren ook foto’s en verhalen. Foto’s krijgen en winnen aan betekenis door het verhaal dat erbij hoort, terwijl zij ons tegelijkertijd iets vertellen over ons leven en onze geschiedenis. Om ook via onze website dit erfgoed te verzamelen starten wij de nieuwe rubriek ‘Foto met Verhaal’. Zowel Uw kleine als grote verhalen, ieder met een foto, zijn welkom. Wij hopen vele aspecten uit Uw leven in Indonesië en Nederland voorbij te zien komen.

Regelmatig zal er een nieuwe ‘Foto met Verhaal’ verschijnen. Aangezien de frequentie mede afhankelijk is van Uw inzendingen roepen wij U op aan deze rubriek mee te werken door ons Uw foto’s met verhalen te sturen !

Het verhaal mag een lengte hebben van ongeveer een half A-viertje en kan worden ingestuurd naar Patricia Tjiook-Liem viacihc.kitlv@gmail.com Vergeet niet Uw naam eronder te plaatsen.

Ter kennismaking en om de smaak te pakken te krijgen starten wij niet met één maar met twee foto’s met verhalen, een van Sioe Yao Kan en een van Juul de Moel-Nitisusanta (geboren als Lauw Siu Li).

Wij wensen U veel kijk- en leesplezier !