Foto met Verhaal18 – Het bruidskleed van oma Tan Tjoen Lee (Han Tek Nio)

Tijdens de eerste publieksdag van het CIHC kwam de vraag waar moeten we naartoe om 3D erfgoed objecten te behouden voor de toekomst? Deze vraag kreeg geen goed antwoord op dat ogenblik. Omdat ik het ook voor erfgoed van mijn eigen familie wou weten, ging ik op zoek naar een instantie die mogelijk wilde meehelpen 3D erfgoed objecten te borgen. Na een lange zwerftocht belandde ik bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde (RMV) te Leiden. Het Rijksmuseum Volkenkunde heeft in principe belangstelling om hun bestaande, nog bescheiden Peranakan-collectie uit te breiden met eventuele aanwinsten uit de Chinees-Indonesische gemeenschap. En dan vooral met voorwerpen waaraan een verhaal is verbonden met eventuele documentatie en foto’s. Door plaatsgebrek in de depots kan echter alleen een heel beperkt aantal objecten worden aangenomen. Als testcase doneerde ik het bruidskleed van mijn oma Tan Tjoen Lee (Han Tek Nio).

Het bruidskleed is ca. 4 keer gebruikt:
De eerste keer gebruikt tijdens huwelijk oma Han Tek Nio met opa Tan Tjoen Lee op 2 januari 1901 (geen foto) Daarna zijn haar twee oudste dochters en de bruid van haar oudste zoon erin getrouwd.

2016-05-01 20_12_56-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

2016-05-01 20_13_08-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

Namelijk : bij het huwelijk van tante Ting Tan en oom Phoa Liong Djin in 1925, bij het huwelijk tante Len Tan en oom Riki Kan in 1928, en bij het huwelijk van tante Lucy Kan en oom Freddie Tan in 1927.

Het bruidskleed is vanuit Indonesie meegekomen in de originele spanen doos met verscheidene kruiden als conserveringsmiddel. Deze conserveringsmiddelen hebben ertoe bijgedragen dat het bruidskleed nog geheel gaaf en in originele kleuren de tijd heeft overleefd.

2016-05-01 20_13_46-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

2016-05-01 20_13_58-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

2016-05-01 20_13_25-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

2016-05-01 20_13_35-18.Het_bruidskleed_van_Oma.pdf

Om het Rijksmuseum voor Volkenkunde te betrekken bij het redden van het Chinees Indonesisch Peranakan erfgoed, heb ik tezamen met dit museum in december 2013 het Kan Sioe Yao Fonds opgericht.

De doelstelling van dit Fonds is:
Het bijdragen aan het behoud van het nog in Nederland aanwezige erfgoed van ChineesIndonesische Peranakans, door middel van onderzoek naar dit erfgoed en ontsluiting hiervan voor een breed publiek.

Het inventarisnummer van het bruidskostuum bij het RMV is: 6206-1 en te bekijken op de site: www.volkenkunde.nl/collections/zoeken.aspx