Foto met Verhaal7 – Desiree Tan (Hoei Nio)

Bij toeval troffen we dit berichtje op internet. Natuurlijk trok het de aandacht omdat het onze moeder betrof en dus wij meer info daarover hadden. Desiree Tan is de jongste van 5 kinderen, geboren 13 september 1910 te Wadas (Krawang). Haar ouders zijn Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio. In 1927 gaat ze rechten studeren aan de “Rechtshoogeschool” in Batavia bij professor Kollewijn. In de Bataviasche Studentenalmanak van 1931 vinden we terug dat ze betrokken is bij het bestuur van de Bataviasche vrouwelijke studenten vereniging als praeses. In Augustus1931 studeert ze af als Meester in de rechten met specialisatie Adatrecht, en wordt ze ingeschreven bij de Balie van Batavia als advocaat, maar ze mag nog niet als advocaat praktiseren omdat ze nog niet meerderjarig is! Ze is de jongste (en de eerste?) vrouwelijke advocaat in Ned. Indie. Zij heeft tijdens haar huwelijk en ook na geboorte van haar eerste kind als advocaat gewerkt.

2016-05-01 17_34_02-7.Desiree_Tan.pdf 2016-05-01 17_33_47-7.Desiree_Tan.pdf

Sioe Yao Kan, Januari 2013