Foto met Verhaal27 – Drie Chinese tableaux

Op 17 oktober 1930 werd de nieuwe HBS op het Coenplein in Malang feestelijk geopend. Van de familie Peperzak die toen in Malang woonde hadden drie familieleden een actief aandeel in die avond. Mijn grootvader Adriaan Peperzak, die voorzitter was van de lerarenvereniging hield een speech. Oom Koos (oudste broer van mijn moeder) deed de proloog en mijn moeder Connie zong. Oom Koos en moeder Connie zaten toen ook op de HBS en hadden diverse Chinese medeleerlingen.

Van die feestelijke avond zijn het programmaboekje en enkele foto’s bewaard gebleven. Oom Koos had in zijn dagboek deze avond ook gedetailleerd beschreven. Het programma was zeer gevarieerd. Tussen zang en dans was het derde onderdeel drie ‘Chineesche tableaux’ vertolkt door de Chinese leerlingen. Het eerste tableau had als titel Kwan Yin wat doet vermoeden dat hiermee de bekende godin van de genade werd bedoeld. Waarschijnlijk verwezen de twee andere tableaux – gezien de namen Kiang Tjoe Khay en Gak Hoey – naar twee bekende literaten uit de Chinese oudheid.

27.Chineese_Tableau-1

Koos Arens, Mei 2015