Foto met Verhaal19 – De laatste schenking van Chung Hwa Hui Nederland.

In oktober 2013 kreeg de Stichting voor het ChineesIndonesisch Erfgoed haar eerste schenking. Deze kwam van Prof.Dr. Lie Kong Ing, emeritus hoogleraar cardiologie, in zijn functie van bewindvoerder van Chung Hwa Hui (Chineezen-Vereeniging) Nederland.

Chung Hwa Hui (CHH), het belangrijkste studentenorgaan van de Chinese studenten in Nederland in de 20ste eeuw, werd in april 1911 opgericht. Aan de activiteiten van CHH kwam in het midden van zestiger jaren een einde, toen Lie Kong Ing, destijds voorzitter, afstudeerde en er geen opvolger werd gevonden. In die laatste jaren was de belangstelling onder de Chinese studenten voor CHH sterk afgenomen.

Eén van de initiatieven van CHH was de ondersteuning van studenten die over onvoldoende middelen beschikten voor hun studie. Daartoe werd in 1913 een fonds opgericht, de Chung Hwa Hui Hioh Pan (Studiefonds der Chineezen-Vereniging) met een beginkapitaal van iets meer dan N.Fl. 10.000,=. Door de jaren heen werden regelmatig studenten ondersteund met een toelage, al werd daarvoor meer dan eens het moederkapitaal aangesproken. Het genereren van fondsen om dit kapitaal aan te vullen was niet gemakkelijk.

Eén van de criteria voor ondersteuning was dat de aanvrager een Chinese student uit Indonesië moest zijn. De gekozen studierichting was in beginsel vrij, maar kon niettemin een probleem zijn, zoals bleek toen een student-aanvrager een opleiding wilde volgen aan de Kunstacademie. De toelage werd toen afhankelijk gesteld van het halen van de formele lesbevoegdheid tot tekenleraar.

Na decennia van rust werd aan het begin van de 21ste eeuw besloten het studiefonds Hsioh Pan op te heffen en vervolgens de CHH te ontbinden. Dat bleek niet zo eenvoudig, aangezien de statuten voorschreven dat het geld alleen ten goede mocht komen aan een vereniging of stichting die de culturele normen en waarden van Chinezen uit Nederlands-Indië hoog in het vaandel had. Dat was een keihard gegeven, aldus Lie, de criteria van Chinese komaf en Nederlands-Indië waren leidend bij de doelstelling van de CHH.

Zo werd door de schenking het laatste kapitaal van het studiefonds CHH Hioh Pan het beginkapitaal van De Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed. De Stichting heeft de schenking in dank aanvaard. ‘Ik ben blij dat de Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed aan het gestelde criterium voldoet en dat het geld van het studiefonds daar zijn bestemming heeft gevonden. Het betekent ook dat met de opheffing van het fonds het definitieve einde is gekomen van Chung Hwa Hui’, aldus Lie Kong Ing als laatste bewindvoerder van Chung Hwa Hui.

Het is bijzonder toevallig dat zowel het Chinese Indonesian Heritage Center als de Stichting voor het Chinees Indonesisch Erfgoed 100 jaar na de oprichting van de Chung Hwa Hui en het studiefonds werden opgericht, respectievelijk in 2011 en 2013.

Patricia Tjiook-Liem, April 2014