Foto met Verhaal42 – Han Tek Nio, bestuurslid en borduurjuf van Ati Soetji, het weeshuis en school voor Chinese meisjes in Batavia

Bij een zoektocht in historische kranten naar gegevens over mijn grootmoeder Han Tek Nio (mw Tan Tjoen Lee) vond 42-foto-2ik een bericht van de oprichtingsvergadering van ‘Ati Soetji’, een weeshuis en school voor Chinese meisjes, uit 1917.(*) Daaruit bleek dat mijn grootmoeder in het bestuur was gekozen.(**) Bij het doorlezen van dit bericht kwamen de verhalen van grootmoeder Han weer boven over de borduur- en haaklessen die zij aan deze meisjes had gegeven. Deze borduurwerken werden ook verkocht op een Fancy Fair (**). Voorbeelden van “merklappen” die deze meisjes moesten borduren als test van bekwaamheid zijn bewaard gebleven. Het bijzondere van deze merklappen was dat ze aan beide kanten even mooi waren, je zag geen afwerkingsdraden. Deze Borduurwerken werden ook verkocht op een Fancy Fair.(***)

Een vaak terugkerende vraag is, of mijn grootmoeder haar eigen bruidskleed zelf had gemaakt. Gezien haar verhalen, dat ze de dag voor haar huwelijk van 5 uur in de morgen tot 12 uur in de nacht moest werken op de rijstpellerij van haar moeder, lijkt dit niet waarschijnlijk. Dat ze zo goed kon borduren was normaal voor die tijd rond 1900, waarin dochters van goede komaf goed moesten kunnen borduren.
Voorbeelden van eigen borduurwerken van mijn grootmoeder zijn bewaard gebleven, zoals bedlinten en stukken voorhang van de klamboe van het doodsbed van haar schoonmoeder Thung Leng Nio
Van 1922 tot 1923 verbleef mijn grootmoeder met het gehele gezin in Scheveningen op Frankenslag 166. Blijkbaar had ze toen Panorama Mesdag en andere schilderijen van Mesdag en tijdgenoten gezien. Borduurwerkjes met als thema Scheveningse vissersbootjes zijn bewaard gebleven.

42-foto-3

Aanvullende informatie over Ati Soetji (Hati Suci) is te vinden op de volgende sites:
1. http://www.youtube.com/watch?v=rWhOembdOMs&sns=em
2. http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sang-nyonya-dan-seabad-roemah-piatoe-ati-soetji
en in het boek: “Buku Aw Tjoei Lan” (aanwezig bij KITLV/CIHC/ UB Leiden)

Sioe Yao Kan, Oktober 2016

 

(*) Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 15-10-1917
42-foto-4

Mevrouw Lie Tjian Tjoen née Aw Tjoei Lan (1889-1965) richtte in 1917 een weeshuis en school voor Chinese meisjes “Perkoempoelan Ati Soetji”. Het weeshuis Ati Soetji werd officieel geopend door de vrouw van de Gouverneur Generaal mevrouw de Gravin van Limburg Stirum

 

(**)   Sumatrapost, 15-11-1930
42-foto-5-met-tekst

 

(***) Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 08-10-1919
42-foto-6