Snapshots with Stories21 – Indische Ambulance Missie in China (dec 1937- dec 1938)

(IN DUTCH ONLY – please translate with GOOGLE TRANSLATE)

In December 1937 vertrok arts Go In Tjhan als leider van een Medische Hulp expeditie van Nederlands-Indië naar China dat in een oorlog met Japan verwikkeld was. Dokter Go verbleef een vol jaar in China waarbij hij veel ervaring opdeed.

Helaas lijkt dr. Go achteraf teleurgesteld te zijn over wat met de expeditie bereikt kon worden. Hij sprak weinig tot nooit over deze expeditie met zijn kinderen. Pas na zijn dood vond zijn zoon Go Tiong Han tientallen foto’s van deze expeditie. Geprikkeld door nieuwsgierigheid besloot hij uit te zoeken wat zijn vader werkelijk tijdens deze expeditie heeft gedaan en wat hem ertoe had bewogen om aan deze expeditie deel te nemen. Hij vond verslagen in oude Nederlandse en Maleise kranten, waardoor hij een objectiever beeld kon krijgen van wat zijn vader werkelijk had doorgemaakt en welke bijdrage hij had geleverd aan deze missie. Het resultaat daarvan legt hij vast in het volgende verslag. (zie verslag)

In juni 1986 vond een briefwisseling plaats tussen Go In Tjhan (zie 2 brieven), die inmiddels in Nederland woonde, en zijn vriend Tan Tjing Wie in Xiamen (China). De correspondentie ging over een collectie foto’s van de Medische Hulp expeditie naar China die Go In Tjhan via Tan Tjing Wie aan het Hwakiauw Museum in Xiamen heeft uitgeleend. Op verzoek van het Museum schrijft Go In Tjhan een kort verslag over de Medische Hulp missie naar China.

In het juni nummer van het Franse blad “Le Banian” verscheen een levensverhaal van dr. Go In Tjhan in de periode 1937-1946, geschreven door Maya Liem (lees hier),

Maya Liem – CIHC, Juli 2014