Snapshots with Stories54 – Het belang van het Nederlands

(IN DUTCH ONLY – you can translate it with GOOGLE TRANSLATE)

Foto-1 : Klassefoto leerlingen eerste klas Hollands-Chinese School, Semarang 1938. Geheel rechts bovenmeester M.Th.G. Kleinegris  (Collectie T.C.G. Kleinegris)

In augustus 2018 doneerde hr. Theo Kleinegris aan het CIHC een poëzie album dat zijn vader, M.Th.G. Kleinegris, hoofd van de Hollands-Chinese School in Semarang van 1923 tot 1938, van zijn leerlingen had ontvangen en een groot aantal gedigitaliseerde foto’s en documenten uit het familiearchief. De klassefoto en de voorpagina van de schoolkrant zijn afkomstig uit de schenking van hr. Theo Kleinegris.

In 1938 poseerden veertig leerlingetjes uit de eerste klas van de Hollands-Chinese school in Semarang met hun juf en bovenmeester Martinus Theodorus Gerardus Kleinegris voor de klassefoto. De kinderen kijken wat beteuterd in de lens. Misschien was het hun eerste schooldag. Maar meester Kleinegris straalt vaderlijk gezag uit. Deze spruiten uit de Chinese gemeenschap zullen onderwijs ontvangen dat hen vooruit zal helpen in de Nederlands-Indische maatschappij. Zij zullen immers Nederlands leren! Het belang van het Nederlands wordt door de bovenmeester onderstreept in de eerste uitgave van een schoolkrant. Hieronder vindt u zijn boodschap aan zijn jonge pupillen.

BESTE KINDEREN
Wat is dat? Hoor ik jullie zeggen. Wat is Dat? Ja, kijkt maar eens goed. ’t Staat er boven, Onze eigen courant, een krant voor onze school…. En nu zal ik meteen maar verraden, wat er alzoo in zal staan. Aardige verhaaltjes, wereldnieuws, grapjes, raadsels. Enz. enz.
(………..)

AAN DE OUDERS
Dit krantje heeft een tweeledig doel.
1ste: ’t Bevorderen van de Nederlandsche taal.
2de: Om meer contact te krijgen met de ouders. De grootste handicap voor onze kinderen is de Ned. Taal. Het grootste deel immers van onze jongens en meisjes heeft thuis geen gelegenheid om Ned. te spreken. De enigste gelegenheid biedt de school. Daarom is het nodig, dat thuis zoveel mogelijk Hollandsch gelezen wordt. Wel krijgen onze kinderen geregeld bibliotheekboeken, doch het groote voordeel van een schoolcourantje is, dat het klassicaal besproken kan worden. Het tweede doel is meer contact te krijgen tusschen school en huis.


Foto 2 : Schoolkrant 1030, Nr 1 (collectie T.C.G. Kleinegris)

Redactie CIHC, januari 2019