Snapshots with Stories55 – Het poëziealbum van meester M.Th.G. Kleinegris

(IN DUTCH ONLY – you can translate it with GOOGLE TRANSLATE)

In 1934 ontving meester M.Th.G. Kleinegris, bovenmeester van de Hollands-Chinese school in Semarang, een poëziealbum van zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn verjaardag. De hr. T. Kleinegris, zoon van hr. Kleinegris, schonk dit poëziealbum aan het CIHC in 2018. Naast de keurig in schoonschrift uitgeschreven goede wensen heeft een aantal leerlingen mooie tekeningen ingeleverd, die meer dan tachtig jaar naar na dato nog steeds bewondering oogsten door de ijver en de nauwgezetheid waarmee ze zijn uitgevoerd.

  
Tan Hiong Gie                               Tan Tjoen Hauw

‘Eene wolk kan de zon verduisteren, één vlek een heel leven bezoedelen’, Wu Tseng Ton (Gohching Hoek).

‘Werk om te leven En leef om te werken’, The Sing Keh.

‘Niet ieder, die vermogen bezit, bezit het vermogen om ’t goede te besteden’, Thoe Thian Tjo.


Gan Ping Hauw                                                     Theng Ing Liong

‘Ik wensch u veel heil en zegen op uwen verjaardag’, Uw liefhebbende Goh Tjing Siok.

‘Doe goed met frisschen moed, Licht dat gij goed ontmoet, In ongeluk heb steeds goeden moed, Vertrouwe op God ’t wordt weer goed’, Ong Sien Hwee.

‘Werkt steeds met moed, Vol tegenspoed tegemoet’, Tan Siong Ling.


Tjoa Khik Djien

‘Ik wensch u dit nog bij, Een acht plus een zeventje.
Voor liefde en een leventje, Dat werkzaam is en blij’, Tan Tjoen Hauw.

‘Vrome woorden zijn enkel klank, Maar vrome daden vereischen dank’, Tan Hiong Gie.

‘Hartelijk gefeliciteerd en veel succes met uw verjaardag’, Ong Sik Soei.

 
.                                                                     Goei Ngo Thay

‘Leef gezond en heel gelukkig, Wees steeds vrolijk en tevrêe
En neem waar u heen zult vertrekken
Steeds mijn beste wenschen mee’, Anna Lie.

Ing Lwan Taga-Tan, februari 2019