Snapshots with Stories48 – De STOVIT (School Tot Opleiding van Indische Tandartsen)

(IN DUTCH ONLY – you can translate it with GOOGLE TRANSLATE)

De STOVIT (School tot Opleiding van Indische Tandartsen) was de eerste tandheelkundige opleiding in Nederlands-Indië. Het kwam tot stand uit de noodzaak tandheelkundige praktijken door onbekwame Chinezen en Javanen te bestrijden. De school was ondergebracht bij de NIAS (Nederlandsch Indische Artsenschool) in Surabaya. De vijfjarige studie maakte een start in 1928 met 21 studenten.

In 1938 begonnen mijn ouders aan hun studie aan de STOVIT. In dat jaar vierde de school haar tweede lustrum. In die eerste tien jaren van haar bestaan had de STOVIT zestig Indische tandartsen afgeleverd. De animo voor de studie was erg groot. In 1938 waren er 124 aanmeldingen voor de slechts 24 beschikbare plaatsen. De school bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op Chinezen en vrouwen. Wel de helft van de studenten in 1938 waren van Chinese afkomst, terwijl vrouwen een derde van het totaal aantal studenten uitmaakte.

Vele STOVIT tandartsen van Chinese afkomst kwamen in de jaren zestig naar Nederland. De meesten zagen kans te werken bij de schooltandverzorging, die in die tijd aan een tandartsentekort leed. Na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit konden ze erkenning van hun tandartsdiploma aanvragen, om vervolgens een eigen praktijk te beginnen.

S. Thee, Mei 2017

Bron:

  • NIAS-STOVIT Lustrum Almanak, 1938
    Communicaties met: dhr. T.S. Tio, mevr. M. Stienstra-Liem